Aktualitātes

Mums var sekot:

https://www.draugiem.lv/kmhzv/

https://www.facebook.com/kmhzv


 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

uzņem audzēkņus 2018./ 2019. m.g.

10. klasē

Stājoties 10. klasē nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecība par pamatizglītību;
  • Sekmju izraksts.

Pie mums jūs varēsiet iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību!

Mācību programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (ar padziļinātu angļu valodu).

Iespēja apgūt programmēšanu, robotiku, grafisko dizainu, animāciju, grafiku, vides dizainu, gleznošanu, zīmēšanu, keramiku.

Iespēja muzicēt vidusskolas ansamblī un dziedāt korī, dejot jauniešu deju kolektīvā “Austra”.

Piedāvājam apgūt auto apmācību (bezmaksas teorija)

 

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no 18.jūnija līdz 30.jūnijam   no plkst. 9.00 –15.00 Kuldīgā, Pētera ielā 10. Tālr.: 27020578, 29479778
KMHZV skolēni"Meža ABC" stāda ozolus

http://www.kurzemnieks.lv/dzive/8602-meza-abc-stada-ozolus/?utm_source=d... 

Kuldīgas novada 7.- 9. klašu skolēnu pētniecisko darbu konferencē 8.klases skolnieks Artūrs Canders par darbu "Kriptovalūtu popularitāte mūsdienās" (darba vadītāja Aiga Moļņika) ieguva 3.vietu, un 8. klases skolniece Lonija Sermole par darbu "Suņu čipēšana" (vadītāja Ilze Ose) ieguva 3.vietu. 

 


Tas ir Viņš - Roberts Miezītis!!!

Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības uzvarētājs Kuldīgas reģionā! Apsveicam! Lepojamies! Paldies Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai, skolotājiem un vecākiem!

 Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Latvijas vispārējo izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursā " Dziesmai būt!" Kurzemē, kurš notika 5.aprīlī Talsu ğimnāzijā, KMHZV 5.- 9.klašu koris ieguva I.pakāpes (40.6 p.) diplomu (diriģente I.Vīksne, koncertmeistare L.Saulgrieze). Apsveicam!


Kuldīgas novada 5.-6.klašu skolēnu pētniecisko darbu aizstāvēšanas konferencē Elīna Šķilta par darbu "Ziemojošie sikspārņi Kalējos" ieguva 1.vietu, Rēzija Kudore par darbu "Apartamenti Kuldīgā" ieguva 3.vietu, savukārt Katrīna Anna Martinova par darbu "Mežizstrāde" saņēma pateicību (darbu vadītāja Aelita Kāla). Apsveicam!


4.aprīlī Kandavā notika skatuves runas reģionālais konkurss, kurā piedalījās Emīlija Jefimova (2.kl., sk. A.Ose), Roberts Miezītis un Aleksandra Timbere (5.kl., sk.M.Šulce), visi skolēni ieguva 1.pakāpi.


Konkursā Piens un augļi skolai Animācijas pulciņa filmiņa ieguvusi specbalvu.
www.piensaugliskolai.lv/lv/berniem/zinami-piens-un-augli-skolai-konkursa...


28.03.2018. konkursā "Gudrā pūce" 1.klases skolniece Marta Berķe (no kreisās) ieguva diplomu par izcilām zināšanām un Hermīne Žerebcova saņēma pateicību (skolotāja Marika Šulce)


Katru gadu Latvijas Būvnieku asociācija izsludina konkursu „Gada būve Latvijā" un vērtē, kura restaurētā, jaunuzceltā vai atjaunotā ēka, parks, autoceļš vai pat taka ir pelnījusi vislielāko atzinību. Paralēli tiek izsludināts vizuālās mākslas konkurss skolēniem, kur viņi tiek aicināti vizuāli attēlot jaunuzceltās struktūras viņu pašu novadā. Šogad Kuldīgas pašvaldība konkursā piedalījās ar peldbaseinu un pārbūvēto mūzikas skolu. Šīs ēkas savos zīmējumos attēloja arī vairāki KMHZV skolēni, daļa darbu ir publicēti konkursa Facebook lapā, bet Tonijs Moldovāns (3.klase) savā vecuma grupā ieguva pirmo vietu. 

Trešdien, 28.martā, Tonijs kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Neldu Blūmu dosies uz Latvijas Nacionālo blibliotēku, kur piedalīsies apbalvošanas ceremonijā.

 


Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 12. klasē palikuši tikai deviņi audzēkņi. Reizēm tas traucējot, tomēr daudziem patīk, ka pedagogi var mācību vielu izskaidrot katram.

Vairāk:http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/8379-maza-klase-pieeju-var-atrast-ka...

Mazā klasē pieeju var atrast katram

 

 KULDĪGAS MĀKSLAS UN HUMANITĀRO ZINĪBU SKOLAI MAINĪTI NORĒĶINU REKVIZĪTI:

Rekvizīti norēķiniem:

Kuldīgas novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000035590

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Konta Nr. LV26UNLA0011001130401

Kods A/S SEB banka

 


2018. gada 2. janvārī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā sāksies bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē 2018./2019. mācību gadam.

Sešgadnieku laist rudenī uz skolu vai nelaist? Kas bērnam jāprotŠeit Tevi sagaida draudzīgs, zinošs skolotāju kolektīvs, interesantas nodarbības, zinātkāri klasesbiedri.

Vecāki esat droši- mums kopā viss izdosies! 

http://kuldiga.lv/lv/izglitiba/3178-kuldigas-novada-saksies-bernu-pietei... 

 

Mākslas skolā