Kontakti

 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

Pētera iela 5, Kuldīga, LV-3301, Latvija

 

Tālrunis, fakss 633 23463

e-pasts kmhzs@inbox.lv

 

Rekvizīti norēķiniem:

Kuldīgas novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000035590

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Konta Nr. LV26UNLA0011001130401

Kods A/S SEB banka

Direktore:

Valda Gaure - 29479778

 

Dir. vietnieki:

Ilze Ose - 27020574

Aina Tovstuļaka - 27020569

Ina Ozola - 27020568

 

Lietvede: - 27020578