Nodarbību saraksts

 Nodarbību saraksts KMHZV 2018./2019.m.g. 1.semestris
 Mākslas skolas nodarbību saraksts 2018./2019.m.g. 1.semestris 

Stundu laiki    20.12.2017. Rīk.nr. 1-9/6

1.stunda     8.00 – 8.40

2.stunda    8.50 – 9.30

3. stunda   9.40 – 10.20

4. stunda   10.25 – 11.05

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  15 min 1., 2., 3., 4.kl. pusdienas

5. stunda   11.20 – 12.00

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 15 min 5., 6., 7., 12.kl. pusdienas

6. stunda   12.15 – 12.55

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  30 min 8., 9., 10., 11. kl. pusdienas

7. stunda   13.25 – 14.05

8. stunda   14.10 – 14.50

9. stunda   14.55 – 15.35

10. stunda 15.40 – 16.20