Nometnes

Nometnes 2017

"Āra dzīves ABC 2017" 5.klases skolēni un audzinātāja A.Kāla piedalījās biedrības “Eguss” rīkotajā nometnē “Āra dzīves ABC”, kura notika Tigavas mežā no 7. līdz 11.augustam. Nometni līdzfinansēja Kuldīgas novada pašvaldība un tās kopējais budžets bija EUR  1880.00. Nometnes dalībnieki apguva un pilnveidoja āra dzīves pamatiemaņas, iepazinās ar izdzīvošanas pamatiem un drošības noteikumiem mežā,  pārvietojās nepazīstamā apvidū, orientējoties ar karti un kompasu,  apguva virvju pamatelementus (patstāvīgi izveidot virvju pārceltuvi un nospriegot virves, ar virvju palīdzību no mežā atrodamiem materiāliem pagatavot dažādas, āra dzīvei nepieciešamas konstrukcijas), iemācījās iekārtot ugunskura vietu un iekurināt ugunskuru, ievērojot ugunsdrošības prasības,  uzlaboja prasmi pieņemt lēmumus un risināt dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumus darbojoties vienotā komandā.

 

"Esi sveicināta, vidusskola!2017" 10.klases skolēni un audzinātājs A.Lagzdiņš piedalījās biedrības “MESS” rīkotajā nometnē “Esi sveicināta, vidusskola!”, kura notika KMHZV, Ventspilī un Liepājā no 20. līdz 24.oktobrim. Nometne tika organizēta ar Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu- EUR  900.00. Nometnes dalībnieki guva priekšstatu par mācību procesu vidusskolā, iepazina dažādus brīvā laika pavadīšanas veidus, klausījās pieredzes stāstus par vidusskolas nozīmi karjerā, pilnveidoja komunikācijas un sadarbības prasmes ar  vienaudžiem un  nodarbību vadītājiem, iepazinuši dažādu profesiju pārstāvjus, uzlaboja prasmi pieņemt lēmumus un risināt dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumus darbojoties vienotā komandā.

Zaļā prakse. 

Nometnes 2016

Āra dzīves ABC 2016 5.klases skolēni un audzinātāja G.Buivida piedalījās biedrības “Eguss” rīkotajā nometnē “Āra dzīves ABC”, kura notika Tigavas mežā no 6.jūnija  līdz 10.jūnijam. Nometni līdzfinansēja Kuldīgas novada pašvaldība un tās kopējais budžets bija EUR  1950.00.

"Esi sveicināta vidusskola 2016" Topošās 10 klases skolēni un audzinātāja A.Zubriļena piedalījās biedrības “MESS” rīkotajā nometnē “Esi sveicināta, vidusskola!”, kura notika KMHZV,  Abavas un Ventas upju, Nabas ezera teritorija no 8. līdz 12.augustam. Nometni līdzfinansēja Kuldīgas novada pašvaldība un tās kopējais budžets bija EUR  1750.00.

Nometnes 2015. gada vasarā

 

"Esi sveicināta, vidusskola!" - no 15.06. - 19.06., Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Abavas un Ventas upes, Nabas ezeri, un tiem pieguļošā teritorija, organizē biedrība "MESS", Edgars Gaigalis, tālr.: 26476779, mērķauditorija: jaunieši no 15 - 16 gadiem. Līdzi nepieciešams: Individuālais ekipējums.

"Radošie kuldīdznieki 2015" - no 01.06. - 05.06., vieta: Kuldīgas Mākslas skola, vadītājs: Ina Ozola, tālr.: 27020568, mērķauditorija: Mākslas skolas 4. - 6. kursa audzēkņi.

"Radošie kuldīdznieki 2015" - no 08.06. - 11.06., vieta: Kuldīgas Mākslas skola, vadītājs: Ina Ozola, tālr.: 27020568, mērķauditorija: Mākslas skolas 1. - 3. kursa audzēkņi.

"Animācijas darbnīca 2015" - no 03.08. - 14.08., vieta: Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, vadītājs: Ina Ozola, tālr.: 27020568, mērķauditorija: bērni un jaunieši no 8 - 16 gadiem.

 

Nometnes 2014. gada vasarā

"Radošie kuldīdznieki 2014" - no 02.06. - 13.06., vieta: Kuldīgas Mākslas skola, vadītājs: Ina Ozola, tālr.: 27020568, mērķauditorija: Mākslas skolas 8 - 16 gadus veci bērni un jaunieši.

"Animācijas darbnīca 2014" - no 04.08. - 15.08., vieta: Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, vadītājs: Ina Ozola, tālr.: 27020568, mērķauditorija: bērni un jaunieši no 8 - 16 gadiem.

"Esi sveicināta, vidusskola!" - no 18.06. - 20.06., vieta: Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, organizē biedrība "MESS", vadītājs: Rita Kunga, tālr.: 29562339, mērķauditorija: jaunieši no 15 - 16 gadiem.

Mācību pārgājiens "Āra dzīves ABC" - no 09.06. - 13.06., vieta: Padures pagasta teritorijā, organizē SIA "DA 1", vadītājs: Edgars Gaigalis, tālr.: 26476779, mērķauditorija: jaunieši no 12 - 14 gadiem.

Pētniecības ekspedīcija "Abava" - no 20.08. - 22.08., vieta: Ūdenstūrisma maršruts posmā Renda - Nabes ezers un tam piegulošā teritorija, organizē biedrība "MDT motosport", vadītājs: Edgars Gaigalis, tālr.: 26476779, mērķauditorija: jaunieši no 14 - 16 gadiem.

"Zaļā lapa" - no 25.08. - 29.08., vieta: Padures pagasta skautu mežā "Tigava", organizē biedrība "Eguss", vadītājs: Rita Kunga, tālr.: 29562339mērķauditorija: jaunieši no 12 - 13 gadiem.