Olimpiādes

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu sasniegumi novada mācību olimpiādēs 2017./2018. m.g.

Kuldīgas novada dabaszinību olimpiādē 5.klāšu skolēniem Lindai Lasmanei - 3.vieta, skolotāja Santa Zeidaka.25.04.2018.

Kuldīgas novada dabaszinību olimpiādē 5.klāšu skolēniem Annai Valdmanei - atzinība, skolotāja Santa Zeidaka.25.04.2018.

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē I  7.klases skolniecei Agnijai Paulai Zvingulei 1.vieta, skolotāja Ruta Lapsa. 18.04.2018.

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē I 7.klases skolniecei atzinība, skolotāja Ruta Lapsa. 18.04.2018.

Kuldīgas novada informātikas olimpiādē 5.klases skolniecei Elindai Kravinskai  1.vieta, skolotāja Aelita Kāla. 17.04.2018. 

Kuldīgas novada informātikas olimpiādē  6.klases skolniekam Ričardam Berķim 2.vieta, skolotāja Aelita Kāla, 17.04.2018. 

 Kuldīgas novada informātikas olimpiādē 6.klases skolniecei Elīzai Apinei 3.vieta, skolotāja Aelita Kāla.   17.04.2018. 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē - Atzinība 4.klases skolniekam Gatim Gruntiņam,skolotāja Aina Tovstuļaka.12.04.2018.

Kuldīgas novada 9.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādē Akselam Agrim Vēveram un Aleksim Šteinbergam iegūtas 2.vietas, skolotāja Agita Zubriļena.10.04.2018.

10.03.2018.Valsts 22. krievu valodas (svešvalodas ) olimpiāde 11.kl. grupā  Andrejam  Štrālam 2.vieta, skolotāja I.Zarubina.

28.03.2018. Valsts  mūzikas olimpiāde 11.klases skolniecei Marta Pūpolai Sudraba diploms, skolotāja Iveta Vīksne.

VII Latvijas Mūzikas olimpiādes 3. kārtā Talsos- Atzinība (4.vieta) Martai Pūpolai (11.klase), skolotāja Iveta Vīksne. 23.03.2018.

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - Atzinība Laurai Liepiņai (4.klase), skolotāja Iveta Brence. 03.2018.

 Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - Atzinība  Aleksim Gūtmanim (6.klase), skolotāja Inga Pūce . 03.2018.       

 Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - 1.vieta  Maijai Goldbergai (8.klase), skolotāja Inga Pūce . 03.2018. (izvirzīta uz reģionālo olimpiādi)

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - atzinība Kristīnei Ābelei (9.klase), skolotāja Iveta Goldberga . 03.2018. 

 Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde -  2.vieta Evai Sintijai Pētersonei  (11.klase), skolotāja Inga Pūce . 03.2018. (izvirzīta uz reģionālo olimpiādi)

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - Atzinība Klintai Tāfelbergai  (11.klase), skolotāja Inga Pūce . 03.2018. 

Kuldīgas novada mūzikas olimpiādē - 1.vieta Martai Pūpolai (11.klase), skolotāja Iveta Vīksna.22.02.2018.

Kuldīgas novada mūzikas olimpiādē - 3. vieta Andrejam Štrālam (11.klase),  skolotāja Iveta Vīksna.22.02.2018.

Kuldīgas novada mūzikas olimpiādē -  5.klases skolniecei Lindai Lasmanei nominācija "Labākais ritmizētājs pēc notīm" (skolotāja Iveta Vīksne)

Kuldīgas novada ķīmijas olimpiādē  - 1.vieta Andrejam Štrālam(11.klase), skolotāja Ilze Ose. 06.02.2018. 

Kuldīgas novada ķīmijas olimpiādē  - 2.vieta Klintai Tāfelbergai (11.klase), skolotāja Ilze Ose. 06.02.2018.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē - atzinība Lindai Lasmanei (5.klase), skolotāja Mirdza Medne.16.02.2018.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē - atzinība Danielai Nikalovskai (5.klase), skolotāja Mirdza Medne.16.02.2018.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē - atzinība Loreta Marta Šulca (7.klase), skolotāja Mirdza Medne.16.02.2018.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē - atzinība Nilam Zīlem (8.klase), skolotāja Mirdza Medne.16.02.2018.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē - 2.vieta Mārsijai Ievai Jurēvicai(8.klase), skolotāja Mirdza Medne.16.02.2018.

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē - 1.vieta Klintai Tāfelbergai (11.klase), skolotāja Aiga Moļņika. 13.02.2018.

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē - 2.vieta Martai Pūpolai (11.klase), skolotāja Aiga Moļņika. 13.02.2018.

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē - 3.vieta  Robertai Balodei (11.klase), skolotāja Aiga Moļņika. 13.02.2018.

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē - atzinība Sanijai Smidbergai (12.klase), skolotāja Aiga Moļņika. 13.02.2018.

Kuldīgas novada ekonomikas olimpiādē - 3. vieta Andrejam Štrālam(11.klase), skolotāja Aiga Moļņika. 31.01.2018.

Kuldīgas novada ekonomikas olimpiādē -  1. vieta Sanijai Smidbergai (12.klase), skolotāja Aiga Moļņika. 31.01.2018.

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiādē- 3.vieta Aleksam Žernovam (10.klase),skolotāja Inna Zarubina. 08.02.2018.

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiādē 1.vieta Andrejam Štrālam(11.klase) (skolotāja Inna Zarubina).08.02.2018.

Kuldīgas novada kombinētā olimpiādē 2.klasei - 1.vieta Valteram Apinim (2.klase), skolotāja Anita Ose. 07.02.2018.

Kuldīgas novada kombinētā olimpiādē 2.klasei - atzinība Gustavam Preisam, skolotāja Anita Ose. 07.02.2018.

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde 10.klasēm 2.vieta Aleksam Žernovam (skolotājs (Vladimirs Osmanovs) 19.01.2018.

 Kuldīgas novada fizikas olimpiādē 10. klasēm 3.vieta Jānim Poļikovam (skolotājs (Vladimirs Osmanovs) 19.01.2018.

 Kuldīgas novada fizikas olimpiādē 11.klasē1.vieta Štrālam Andrejam (skolotājs (Vladimirs Osmanovs) 19.01.2018.

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde 11.klasēm 2.vieta  Vilim Ernestam Trumsiņam (skolotājs (Vladimirs Osmanovs) 19.01.2018.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē 11. klasēm 2.vieta  Elanam Andrejam Vēveram  (skolotāja Valda Gaure). 02.02.2018.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē 11. klasēm 3.vieta  Krišam Ernestam Freibergam (skolotāja Valda Gaure). 02.02.2018.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē 11. klasēm 3.vieta  Andrejam Štrālam (skolotāja Valda Gaure). 02.02.2018.

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādē 10. klasēm 3.vieta  Kristiānai Annai Lādenai (skolotāja Valda Gaure). 02.02.2018.

Kuldīgas novada tekstila tehnoloģiju olimpiādē 8.klasēm 1.vieta Ievai Valdmanei ( skolotāja Ruta Lapsa). 01.02.2018.

Kuldīgas novada tekstila tehnoloģiju olimpiādē 8.klasēm 1.vieta Linetai Zībergai ( skolotāja Ruta Lapsa). 01.02.2018.

Kuldīgas novada kombinētajā olimpiādē 3.klasēm atzinība Laurai Līdakai (skolotāja Anita Ose).31.01.2018.

Kuldīgas novada vēstures olimpiāde 1.vietu ieguvis Andrejs Štrāls 11.klase (skolotāja Maija Švanka)

Kuldīgas nov. latviešu val. un literatūras olimpiāde 8.-9.kl. izglītojamajiem 1.vietu ieguvis Nils Zīle 8.klase (skolotāja Aiga Moļņika)

Kuldīgas nov. latviešu val. un literatūras olimpiāde 8.-9.kl. izglītojamajiem 1.vietu iegusi  Lineta Zīberga  8.klase (skolotāja Aiga Moļņika)

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādē 1.vietu ieguvis Andrejs Štrāls 11.klase (skolotāja Ilze Ose)

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādē 3.vietu ieguvusi Marta Pūpola 11.klase (skolotāja Ilze Ose)

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādē 1.vietu ieguvusi Kristiāna Anna Lādena 10.klase (skolotāja Ilze Ose)

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiādē 3.vietu ieguvusi Elizabete Ezeriņa 10.klase (skolotāja Ilze Ose)

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiādē 2.vietu ieguvis Krišs Ernests Freibergs 11.kl. (skolotāja Agita Zubriļena).

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiādē atzinību ieguvusi Sanija Smidberga 12.kl. (skolotāja Agita Zubriļena). 


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu sasniegumi novada mācību olimpiādēs 2016./2017. m.g.

Sasniegumi pētnieciskajos darbos

 

2016./2017.m.g. iegūta 1.vieta novadā pētnieciskajā darbā Kuldīgas jauniešu attieksme pret narkotisko vielu lietošanu, autore  8.klases skolniece Žaklīna Fiļipova (darba vadītāja Ilze Ose)

2016./2017.m.g. iegūta 3.vieta novadā pētnieciskajā darbā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu ēšanas paradumi, autors  8.klases skolnieks Aksels Agris Vēvers (darba vadītāja Evita Kņaza)

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde - atzinība Egita Vekmane (9.klase), skolotāja Agita Zubriļena. 

Latvijas valsts olimpiāde latviešu valodā - piedalījās Enija Grēta Fiļippova (8.klase), skolotāja Rita Kunga. 

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde - 2.vieta Lineta Zīberga (7.klase), skolotāja Ruta Lapsa.

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde - 1.vieta Ieva Valdmane (7.klase), skolotāja Ruta Lapsa. 

Kurzemes novada mūzikas olimpiāde - Pateicība Marta Pūpola (10.klase), solotāja Iveta Vīksne. 

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiāde - 2.vieta Klaudija Aišpure (9.klase), skolotāja Santa Zeidaka. 

Kuldīgas novada  ģeogrāfijas olimpiāde - Atzinība Ieva Valdmane (7.klase), skolotāja Santa Zeidaka. 

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiāde - 1.vieta Mārsija Ieva Jurēvica (7.klase), skolotāja Santa Zeidaka. 

Kuldīgas novada mūzikas olimpiāde - 3.vieta Andrejs Štrāls (10.klase), skolotāja Iveta Vīksne. 

Kuldīgas novada mūzikas olimpiāde - 1.vieta Marta Pūpola (10.klase), skolotāja Iveta Vīksne. 

Kuldīgas novada kombinētā olimpiāde 3.klases skolēniem - Atzinība Katrīna Kalniņa, skolotāja Aina Tovstuļaka. 

Kuldīgas novada kombinētā olimpiāde 3.klases skolēniem - Atzinība Elīna Urbāne, skolotāja Aina Tovstuļaka. 

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - 2.vieta Marta Pūpola (10.klase), skolotāja Inga Pūce. 

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - 1.vieta Laura Elīza Freimane (9.klase), skolotāja Inga Pūce. 

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - 2.vieta Ieva Valdmane (7.klase), skolotāja Inga Pūce. 

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - Atzinība Liliāna Mežecka (6.klase), skolotāja Lauma Astra Grīnvalde. 

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde - 1.vieta Dārta Garokalna (4.klase), skolotāja Lauma Astra Grīnvalde. 

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiāde - Atzinība Marta Pūpola (10.klase), skolotāja Santa Zeidaka. 

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiāde - 3.vieta Andrejs Štrāls (10.klase), skolotāja Santa Zeidaka. 

Kuldīgas novada mājsaimniecības olimpiāde - 2.vieta Alekss Žernovs (9.klase), skolotājs Andris Lagzdiņš. 

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde - Atzinība Lineta Zīberga (7.klase), skolotāja Aiga Moļņika. 

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde - 1.vieta Nils Zīle (7.klase), skolotāja Aiga Moļņika. 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde - 2.vieta Samanta Santa Gruniņa (8.klase), skolotāja Mirdza Medne. 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde - Atzinība Mārsija Ieva Jurēvica (7.klase), skolotāja Mirdza Medne. 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde - Atzinība Raiens Smirnovs (6.klase), skolotāja Mirdza Medne. 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde - 2.vieta Agnija Paula Zvingule (6.klase), skolotāja Mirdza Medne. 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde - 1.vieta Elīza Apine (5.klase), skolotāja Mirdza Medne. 

Kuldīgas novada 2.klašu kombinētā olimpiāde - Atzinība Laura Līdaka, skolotāja A.Ose/ E.Kņaza. 

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde - 1.vieta Renāte Vītiņa (12.klase), skolotāja Agita Zubriļena. 

Kuldīgas noavda matemātikas olimpiāde - Atzinība Elans Andrejs Vēvers (10.klase), skolotāja Valda Gaure. 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde  - 3.vieta Monta Jankovska (10.klase), skolotāja Valda Gaure. 

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde - Atzinība Katarina Dintere (10.klase), skolotāja Valda Gaure. 

Kuldīgas novada ekonomikas olimpiāde - Atzinība Sanija Smidberga (11.klase), skolotāja Aija Moļņika. 

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde- 1.vieta Enija Fiļippova (8.klase), skolotāja Rita Kunga.

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde- 1. vieta Elza Elīna Kļava (9.klase), skolotāja Aiga Moļņika. 

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde - Atzinība Jānis Poļikovs (9.klase), skolotāja Inna Zarubina. 

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde - Atzinība Alekss Žernovs (9.klase), skolotāja Inna Zarubina. 

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde - Atzinība Alekss Žernovs (9.klase), skolotājs Andris Lagzdiņš. 

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde - Atzinība Vilis Ernests Trumsiņš (10.klase), skolotājs Vladims Osmanovs. 

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde- 1.vieta Renāte Vītiņa (12.klase), skolotāja Rita Kunga. 

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde- 2.vieta Agritai Cimermanei (12.klase), skolotāja Rita Kunga.

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde- 3.vieta Annai Valterei (12.klase), skolotāja Rita Kunga.

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde- Atzinība Anetei Šēnai (11.klase), skolotāja Aiga Moļņika.

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde- Atzinība Sanijai Smidbeirgai (11.klase), skolotāja Aiga Moļņika.

Kuldīgas novada vēstures olimpiāde- Atzinība Agritai Cimermanei (10.klase), skolotāja Maija Švanka.

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde - 1.vieta Andrejam Štrālam (10.klase), skolotāja Inna Zarubina.

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde- Atzinība Agritai Cimermanei (10.klase), skolotāja Inna Zarubina.  

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiāde - 1.vieta Andrejam Štrālam (10.klase), skolotāja Ilze Ose.

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiāde - 2.vieta Martai Pūpolai (10.klase), skolotāja Ilze Ose. 

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiāde - 2.vieta Enijai Grētai Fiļippovai (8.klase), skolotāja Ilze Ose.

Kuldīgas novada angļu valodas opimpiāde - atzinība Akselam Agrim Vēveram (8.klase), skolotāja Agita Zubriļena.

 


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu sasniegumi novada mācību olimpiādēs 2015./2016. m.g.

2015./2016.m.g. iegūta 1.vieta novadā pētnieciskajā darbā Putni Īvandes pagastmājas „Garauši” barotavās,  autore  8.klases skolniece Elizabete Ezeriņa (darba vadītāja Ilze Ose)

2015./2016.m.g. iegūta 2.vieta novadā pētnieciskajā darbā Viedierīču lietošana jauniešu vidū,  autors  8.klases skolnieks Jēkabs Aleksandrs Krūmiņš (darba vadītāja Aelita Kāla)

2015./2016.m.g. iegūta 1.vieta novadā pētnieciskajā darbā Krūkļu dzimta,  autore  6.klases skolniece Jana Brūvere (darba vadītāja Aiga Moļņika)

2015./2016.m.g. iegūta 2.vieta novadā pētnieciskajā darbā Atkritumu šķirošana Kuldīgas novadā un tās ietekme uz iedzīvotāju labklājība,  autore  6.klases skolniece Ieva Valdmane  (darba vadītāja Aiga Moļņika)

Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē 5.-9. klasēm - atzinība Katrīnai Krūmiņai 
 
Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 4.klases skolēniem - atzinība Elīzai Apinei, skolotāja A.Ose
 
Kuldīgas novada fizikas olimpiāde 8.klašu skolēniem - 2.vieta Jānim Poļikovam, atzinība Rihardam Guntim Gaurim, skolotājs V.Osmanovs
 
Kuldīgas novada kombinētā olimpiāde 3.klases skolēniem - 2.vieta Lindai Lasmanei, atzinība Danielai Nikalovskai, skolotāja M.Šulce
 
Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem - 2.vieta Laurai Elīzai Freimanei
 
Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiāde - 3.vieta Dairai Elizabetei Roķei, skolotāja S.Zeidaka
 
Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12. skolēniem (7.,8.klase) - 1.vieta Katrīnai Krūmiņai, skolotāja I.Brence
 
Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12. skolēniem (9.,10.klase) - 1.vieta Grētai Girvaitei, 2.vieta Martai Pūpolai, skolotāja I.Goldberga
 
Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12. skolēniem (11.,12.klase) - 1.vieta Katei Rasai Ozolai, 2.vieta Elzai Elīzai Garokalnai, skolotāja I.Pūce
 
 
Kuldīgas novada matemātikas 5.-8.klašu olimpiāde (7.klase)  - 3.vieta - Samantai Santai Gruntiņai, skolotāja M.Medne
 
Kuldīgas novada matemātikas 5.-8.klašu olimpiāde (6.klase) - 1.vieta Mārsijai Ievai Jurēvicai, atzinība Nilam Zīlem, skolotāja M.Medne
 
Kuldīgas novada matemātikas 5.-8.klašu olimpiāde (5.klase) - atzinība Agnijai Paulai Zvingulei, skolotāja M.Medne
 
Kuldīgas novada kulturoloģijas olimpiāde - 2.vieta Elzai Elīzai Garokalnai, skolotāja M.Švanka
 
Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem - 3.vieta Sanijai Teterei, skolotāja V.Gaure
 
Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem - atzinība Sanijai Smidbergai, skolotāja V.Gaure
 
Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem - 2.vieta Elanam Andrejam Vēveram, skolotāja M.Medne
 
Kuldīgas novada fizikas olimpiāde 10.kl. skolēniem - atzinība Ērikam Pētersonam, skolotājs V.Osmanovs
 
Kuldīgas novada latviešu valdodas un literatūras olimpiāde 8.-9.kl. skolēniem - 1.vieta - Martai Pūpolai, 2.vieta - Robertai Balodei, 3.vieta Elīnai Elzai Kļavai, skolotāja A.Moļņika
 
Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem - 3.vieta Agritai Cimermanei, skolotāja I.Zarubina
 
Kuldīgas novada 2.klašu kombinētā olimpiāde - 2.vieta Elīnai Urbānei, atzinība - Katrīnai Kalniņai, skolotāja A.Tovstuļaka
 
Kuldīgas novada latviešu valdodas un literatūras olimpiāde 11., 12.kl. skolēniem - 1.vieta Agritai Cimermanei, atzinība - Kārlim Jēkabam Īvānam, skolotāja R.Kunga
 
Kuldīgas novada bioloģijas olimpiāde 9.kl. skolēniem - 2.vieta Martai Pūpolai, skolotāja I.Ose
 
Kuldīgas novada bioloģijas olimpiāde 11.kl. skolēniem - 1.vieta Martai Dupatei, skolotāja I.Ose

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde 9.kl. skolēniem - 1.vieta Elanam Andrejam Vēveram, atzinība - Krišam Freibergam, skolotāja A.Zubriļena

 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu sasniegumi novada mācību olimpiādēs 2014./2015. m.g.

2014./2015.m.g. iegūta 2.vieta novadā pētnieciskajā darbā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 8.klases jauniešu zināšanas par Latvijas iedzīvotāju izvešanu 1949.gada 25.martā, autore 8.klases skolniece Klinta Tāfelberga (darba vadītāja Maija Švanka)

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde 8.kl. skolēniem - 1.vieta Krišam Ernestam Freibergam, skolotājs V.Osmanovs

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde 8.kl. skolēniem - 3.vieta Vilim Ernestam Trumsiņam, skolotājs V.Osmanovs

Kuldīgas novada informātikas olimpiāde 7.kl. skolēniem - atzinība Jēkabam Aleksandram Krūmiņam, skolotāja A.Kāla

Kuldīgas novada informātikas olimpiāde 6.kl. skolēniem - 1.vieta Akselam Agrim Vēveram, skolotāja A.Kāla

Kuldīgas novada informātikas olimpiāde 5.kl. skolēniem - 3.vieta Nilam Zīlem, skolotāja A.Kāla

Kuldīgas novada informātikas olimpiāde 5.kl. skolēniem - atzinība Aleksandram Šarokam, skolotāja A.Kāla

Kuldīgas novada kombinētā olimpiāde 3.klases skolēniem - 3.vieta Elīzai Apinei, skolotāja A.Ose

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem - 1.vieta Justīnei Iesaliņai, skolotāja A.Zubriļena

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem - atzinība Katrīnai Poriķei, skolotāja A.Zubriļena

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem - atzinība Zanei Jungai, skolotāja A.Zubriļena

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde 8.kl. skolēniem - 1.vieta Krišam Ernestam Freibergam, skolotāja A.Zubriļena

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde 8.kl. skolēniem - atzinība Kristapam Rūdolfam Obodņikovam, skolotāja A.Zubriļena

Kuldīgas novada angļu valodas olimpiāde 8.kl. skolēniem - atzinība Elanam Andrejam Vēveram, skolotāja A.Zubriļena

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 1., 2.kl. skolēniem - atzinība Martai Marinai Druvai, skolotāja I.Goldberga

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 5., 6.kl. skolēniem - 3.vieta Santai Sedliņai, skolotāja I.Pūce

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 7., 8.kl. skolēniem - 1.vieta Martai Pūpolai, skolotāja I.Pūce

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 7., 8.kl. skolēniem - 3.vieta Grētai Girvaitei, skolotāja I.Pūce

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 9., 10.kl. skolēniem - 2.vieta Nikai Dadzīte, skolotāja I.Goldberga

Kuldīgas novada latviešu valodas  olimpiāde 7.klašu skolēniem - atzinība Elzai Elīnai Kļavai, skolotāja A.Moļņika

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 5.kl. skolēniem - 2.vieta Mārsijai Ievai Jurēvicai, skolotāja M.Medne

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 5.kl. skolēniem - atzinība Ievai Valdmanei, skolotāja M.Medne

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 5.kl. skolēniem - atzinība Linetai Zībergai, skolotāja M.Medne

Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 6.kl. skolēniem 3.vieta Samantai Santai Gruntiņai, skolotāja M.Medne

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 7., 8.kl. meitenēm - 1.vieta Esterei Lakijai Jansonei, skolotāja R.Lapsa

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5., 6.kl. meitenēm - 1.vieta Ievai Valdmanei, skolotāja R.Lapsa

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5., 6., 7.kl. zēniem - 1.vieta Aleksam Žernovam, skolotājs A.Blūms

Kuldīgas novada kulturoloģijas olimpiāde - 2.vieta Katrīnai Poriķei, skolotāja M.Švanka

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8., 9.klašu skolēniem - 3.vieta Martai Pūpolai, skolotāja A.Moļņika

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8., 9.klašu skolēniem - atzinība Kristapam Svētem, skolotāja A.Moļņika

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiāde 12.kl. skolēniem - 1.vieta Katrīnai Poriķei, skolotāja I.Ose

Kuldīgas novada Vācu valodas olimpiāde 1.vieta Katrīnai Poriķei, skolotāja Dz.Blūma

Kuldīgas novada vēstures olimpiāde - 2.vieta Katrīnai Poriķei, skolotāja M.Švanka

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde - 2.vieta Katrīnai Poriķei, skolotāja R.Kunga

 

 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu sasniegumi novada mācību olimpiādēs 2013./2014. m.g.

Kuldīgas novada informātikas olimpiāde 5. - 7.kl.  skolēniem - 2.vieta Ernestam Trumsiņam, skolotāja A.Kāla

Kuldīgas novada informātikas olimpiāde 5. - 7.kl.  skolēniem - atzinība Enijai Grētai Fiļoppovai, skolotāja A.Kāla

Reģionālā ģeogrāfijas olimpiāde - 3.vieta Martai Pūpolai, skolotāja S.Zeidaka

 

Kuldīgas novada angļu valodas  olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem - 1.vieta Katrīnai Poriķei, skolotāja A.Zubriļena

Kuldīgas novada angļu valodas  olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem - 2.vieta Justīnei Iesaliņai, skolotāja A.Zubriļena

Kuldīgas novada angļu valodas  olimpiāde 10.-12.kl. skolēniem - atzinība Līgai Ansonei, skolotāja A.Zubriļena

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-6.kl. skolēniem - 1.vieta Laurai Elīzai Freimanei, skolotāja R.Lapsa

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 7.-8.kl. skolēniem - 2.vieta Anetei Šēnai, skolotāja R.Lapsa

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 7.-8.kl. skolēniem - 3.vieta Sanijai Teterei, skolotāja R.Lapsa

Kuldīgas novada mājsaimniecības olimpiādes 8.-9.kl. skolēniem - 3.vieta Kristeram Lebedekam, skolotājs A.Blūms

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādes 5.-8.kl. skolēniem - 3.vieta Enijai Grētai Fiļippovai, skolotāja M.Medne

Kuldīgas novada matemātikas olimpiādes 5.-8.kl. skolēniem - 3.vieta Elanam Andrejam Vēveram, skolotāja M.Medne

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.kl. skolēniem - atzinība Martai Pūpolai, skolotāja A.Moļņika

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 1., 2.kl. skolēniem – atzinība Danielai Agriņai, skolotāja I.Goldberga

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 1., 2.kl. skolēniem – atzinība Aleksim Gūtmanim, skolotāja L.A.Grīnvalde

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 7., 8.kl. skolēniem – 2.vieta Elīzai Neimanei, skolotāja D.Sīle

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 9., 10.kl. skolēniem – 3.vieta Marijai Tomčukai, skolotāja D.Sīle

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 11., 12.kl. skolēniem – 1.vieta Martai Pūliņai-Cinei, skolotāja D.Sīle

Kuldīgas novada vizuālās mākslas olimpiāde 11., 12.kl. skolēniem – 2.vieta Līgai Ansonei, skolotāja D.Sīle

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.kl. skolēniem – 2.vieta Martai Pūpolai, skolotāja S.Zeidaka

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde 9.kl. skolēniem - atzinība Agritai Cimermanei, skolotāja I.Zarubina

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde 9.kl. skolēniem – atzinība Renātei Vītiņai, skolotāja I.Zarubina

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde 9.kl. skolēniem – 1.vieta Marijai Tomčukai, skolotāja I.Zarubina

Kuldīgas novada ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. – atzinība Agritai Cimermanei, skolotāja L.Oļehnoviča

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 3., 4.kl. skolēniem – atzinība Linetai Zībergai, skolotāja E.Kņaza

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 3., 4.kl. skolēniem - 2.vieta Luīzei Skudrai, skolotāja E.Kņaza

Kuldīgas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 3., 4.kl. skolēniem - 1.vieta Agnijai Paulai Zvingulei, skolotāja E.Kņaza

Kuldīgas novada skolēnu olimpiāde vieglatlētika telpās – pieccīņa - 2.vieta Patrīcijai Sārai Oltei, skolotājs R.Blumbergs

Kuldīgas novada skolēnu olimpiāde vieglatlētika telpās – pieccīņa - 1.vieta Martai Pūliņai-Cinei, skolotājs R.Blumbergs

Kuldīgas novada skolēnu olimpiāde vieglatlētika telpās – pieccīņa - 2.vieta Emmai Karelei, skolotājs J.Jerumanis

Kuldīgas novada skolēnu olimpiāde vieglatlētika telpās – pieccīņa - 1.vieta Esterei Lakijai Jansonei, skolotājs J.Jerumanis

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11., 12.kl. - 2.vieta Līgai Ansonei, skolotāja A.Moļņika

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11., 12.kl. - 1.vieta Katrīnai Poriķei, skolotāja R.Kunga

Kuldīgas novada skolēnu olimpiāde galda tenisā - 1.vieta Markam Pitkevicam, skolotājs J.Jerumanis

Kuldīgas novada skolēnu olimpiāde galda tenisā - 2.vieta Mārtiņam Kuršinskim, skolotājs J.Jerumanis

Kuldīgas novada skolēnu olimpiāde galda tenisā - 2.vieta Aleksandram Šarokam, skolotājs J.Jerumanis

Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8., 9.klasei – atzinība Agritai Cimermanei, skolotāja R.Kunga

Kuldīgas novada vēstures olimpiāde 12.kl. - atzinība Līgai Ansonei, skolotāja M.Švanka

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde – atzinība Līgai Ansonei, skolotājs V.Osmanovs

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde - 3.vieta Mikam Salnam, skolotājs V.Osmanovs

Kuldīgas novada atklātā skolēnu olimpiāde basketbolā - 3.vieta komandai (Ilze Putniņa, Līga Ansone, Marta Pūliņa-Cine, Justīne Iesaliņa, Patrīcija Sāra Olte, Alise Grundule), skolotājs R.Blumbergs

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde 4.kl. – atzinība Linetai Zībergai, skolotāja A.Tovstuļaka

Kuldīgas novada latviešu valodas olimpiāde 4.kl. - 3.vieta Ievai Valdmanei, skolotāja A.Tovstuļaka

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiāde - 3.vieta Martai Pūliņai-Cinei, skolotāja I.Ose

Kuldīgas novada bioloģijas olimpiāde - 1.vieta Katrīnai Poriķei, skolotāja I.Ose

Kulīgas novada skolēnu olimpiāde basketbolā meitenēm - 1.vieta komandai (Auce Mūrniece, Estere Lakija Jansone, Katrīna Luīze Lagzdiņa, Krista Bieža, Emma Karele, Grēta Girvaite, Elizabete Šarlote Veisa), skolotājs J.Jerumanis

Kuldīgas novada vācu valodas olimpiāde - 3.vieta Katrīnai Poriķei, skolotāja Dz.Blūma

Kuldīgas novada skolēnu olimpiāde-stafetes - 3.vieta komandai (Ieva Valdmane, Diāna Rudakova, Aleksandrs Šaroks, Eduards Stieģelis, Luīza Neimane, Samanta Santa Gruntiņa, Krista Rēzija Bārdiņa, Pēteris Patriks Jefimovs, Aksels Agris Vēvers, Kristers Mednieks), skolotājs J.Jerumanis

Kuldīgas novada skolēnu olimpiāde-stafetes - 1.vieta komandai (Ričards Berķis, Emīls Ivanovskis, Miks Grasmanis-Laše, Eduards Pūce, Daniels Vavilovs, Eva Stepiņa, Agnija Paula Zvingule, Loreta Marta Šulca, Alise Neilande, Liliāna Mežecka), skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (lode) - 1.vieta Aucei Mūrniecei, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (lode) - 2.vieta Martai Pūliņai-Cinei, skolotājs R.Blumbergs

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (šķēps) - 3.vieta Robertam Stieģelim, skolotājs R.Blumbergs

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (šķēps) - 3.vieta Annijai Paulai Ansonei, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (šķēps) - 2.vieta Martai Pūliņai-Cinei, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (tāllēkšana) - 3.vieta Martai Elīzai Tintei, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (tāllēkšana) - 2.vieta Esterei Lakijai Jansonei, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (tāllēkšana) - 1.vieta Amandai Kristai Gruntiņai, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (300m) - 3.vieta Katrīnai Luīzei Lagzdiņai, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (300m) - 2.vieta Esterei Lakijai Jansonei, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (300m) - 1.vieta Amandai Kristai Gruntiņai, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (100m) - 2.vieta Esterei Lakijai Jansonei, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (100m) - 1.vieta Amandai Kristai Gruntiņai, skolotājs J.Jerumanis

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (300m) - 1.vieta Patrīcijai Sārai Oltei, skolotājs R.Blumbergs

Skolēnu olimpiāde vieglatlētikā (100m) - 1.vieta Patrīcijai Sārai Oltei, skolotājs R.Blumbergs

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde - Atzinība Jānis Poļikovs (9.klase), skolotāja Inna Zarubina. 

Kuldīgas novada krievu valodas olimpiāde - Atzinība Alekss Žernovs (9.klase), skolotāja Inna Zarubina. 

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde - Atzinība Alekss Žernovs (9.klase), skolotājs Agris Lagzdiņš. 

Kuldīgas novada fizikas olimpiāde - Atzinība Vilis Ernests Trumsiņš (10.klase), skolotājs Vladims Osmanovs.