Sadraudzība

Sadraudzība ar Kuršēnu (Lietuva) mākslu skolu http://www.stepintocrafts.eu/

Starptautiskais projekts „ETNOKURZEME” 

No 14. līdz 19. maijam Kuldīgā notika biedrības „MESS” organizētais starptautiskais projekts „ETNOKURZEME”, kurā piedalījās 55 jaunieši no Latvijas un Lietuvas. Projektā iesaistītie jaunieši pētīja etnogrāfiju ekspedīcijās Padurē, Alsungā un Jūrkalnē, piedalījās radošajās darbnīcās keramikā un grafikā, diskutēja par katras tautas kultūras mantojuma lomu Eiropas Savienībā. Tematiskajos vakaros jaunieši iepazina kopīgo un atšķirīgo latviešu un lietuviešu etnogrāfijā, mācīja viens otram tautas rotaļas, dziesmas un cienāja ar nacionālajiem ēdieniem. Interesantu pēcpusdienu projekta dalībnieki pavadīja mācību klasē „Pūralāde”, kur sadarbībā ar Kurzemes kultūras mantojuma centru „Kūrava” varēja iepazīt Kuldīgas novada tērpu daudzveidību un valkāšanas tradīcijas. 15.maijā jaunieši piedalījās Ģimenes dienai veltītajā koncertā sv. Katrīnas baznīcā, kur klātesošos ar savu izjusto un skanīgo priekšnesumu iepriecināja arī koklētājas no Lietuvas. Projekta laikā notika alternatīvās modes skate „EtnoEmīlija”, kurā jaunieši demonstrēja pašu izgatavotu tērpu kolekcijas ar pasaules tautu etnogrāfiskajiem motīviem. Projektu finansēja VA „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” un Kuldīgas novada pašvaldība. Projekta rezultātā tapa izstāde „Ziedu, dziedu”. Projekta laikā jauniešiem bija iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas un iepazīt latviešu un lietuviešu nacionālās vērtības, iegūt jaunus draugus, kā arī radoši izpausties mākslas darbos. Projekta noslēgumā katrs tā dalībnieks saņēma diplomus par piedalīšanos projektā un Youthpass – starptautiski atzītu dokumentu, kas tiek izsniegts visiem, kas piedalījušies programmas „Jaunatne darbībā” finansētajos projektos un apliecina projekta laikā iegūtās prasmes un zināšanas. Vairāk foto http://www.stepintocrafts.eu/news/133  

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.