Skolēnu līdzpārvalde

Skolas prezidenta vēlēšanas

3. septembrī skolā notika skolas plenārsēde un skolas prezidenta vālēšanas. Šogad uz šo amatu bija pieteikušās divas kandidātes- Elza Elīna Kļava (12.klase) un Dana Daniela Megne(11.klase)
Ar nelielu balsu pārsvaru par skolas prezidentu ievēlēja Danu Danielu Megni.

Skolas erudītu konkursa rezultāti 27.02.2019.

9.-12. klašu grupā:
1. vieta – Elīna Zeidaka, Simona Cērmane, Ilze Rubene, Selita Rancāne, Andrejs Štrāls -12. klase
2. vieta – Auce mūrniece, Roberta Balode, Elans Andrejs Vēvers, Aleksa Marta Sproģe, Estere Lakija Jansone- 12. klase
3. vieta – Evelīna Šēna, Alise Krista Šlisere, Artūrs Canders, Vendija Tauriņa, Modesta Dārzniece

5.-8. klašu grupā:
1. vieta – Miks Leismanis, Ralfs Babickis, Roberts Putniņš, Linards Madelāns, Raivo Duburs
2. vieta – Meisija Citlava, Laura Strazdiņa, Rēzija Kudore, Katrīna Martinova
3. vieta – Artūrs Demčenko, Ralfs Akmeņkalns, Elans Bieža, Marks Edgars Biezais, Edgars Jermolovs.

Vidusskolnieku tikšanās ar mūsu skolas studentiem. 25.01.2019.

Renārs Megnis RTU – telekomunikācijas,
Mairis Valkovskis RTU – māšīnbūves inženieris,
Nika Dadzīte LSPA – fizioterapeite.


Skolas stiprinieks 2018 rezultāti:


“Latvijai 100”

Sportiskie starpbrīži
Fiziskās aktivitātes svaigā gaisā ir nepieciešamas visa gada garumā, tāpēc, pienākot rudenim, spītējot lietum un vējam, skolēni bija aktīvi un jaunajā sporta laukumā meta grozā ar daudz lielāku sparu un atdevi.
Erudītu konkurss
Lai rosinātu skolēnus koncentrēties uz 21. gadsimta iemaņu un zināšanu apgūšanu, spējot reaģēt dažādās situācijās, lai veicinātu radošumu un zinātkāri, skolā notika tradicionālais erudītu konkurss skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Par muzikālajām pauzēm rūpējās Ilva Ešenvalde, Rebeka Jāvalde un Estere Lakija Jansone. Meitenēm palīdzēja Rebekas mamma Līga Aleksandra Jāvalde.
Izstāde „Rakstu raksti”
Latvijā ir izveidojušās bagātīgas cimdu adīšanas, valkāšanas un dāvināšanas tradīcijas. Arī tautastērpam Latvijā ir bijusi un joprojām ir liela simboliska nozīme nacionālās vērtības un kultūras mantojuma saglabāšanā. Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, skolā izveidojām skaistu izstādi.
Adīšanas konkurss
Jau kopš renesanses laikiem pazīstamā rokdarbu tehnika – adīšana – ir aktuāla un moderna arī 21. gadsimtā. Adīšanas konkursa uzvarētāja Lineta Zīberga stāsta: „Es adīt iemācījos sākumskolā, kad mums vēl nebija dalīto mājturību. Toreiz es uzadīju rotaļlietu – garu čūsku. Tagad jau trešo gadu apmeklēju adīšanas pulciņu, kur esmu guvusi ļoti vērtīgu pieredzi un daudz zināšanu. Tik ātri adīt es iemācījos, regulāri adot un praktizējoties. Manā „pūrā’’ ir vairāki zeķu pāri, dūraiņi, šalles, lakati


ĪSA VĒSRURE

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā skolēnu līdzpārvalde darbojas no 1993. gada.  Mēs varam lepoties ar vienu no vecākajām skolēnu līdzpārvaldēm atjaunotajā Latvijā. To ieviesa toreizējā skolas direktore Vija Astaševska. Pirmais skolas prezidents  bija 9.klases skolēns Mārtiņš Kučinskis.
Skolēnu līdzpārvalde cenšas būt līdztiesīgs skolas administrācijas partneris, skolas sabiedriskās dzīves koordinators, vidutājs starp skolēniem un citiem skolas saimes dalībniekiem. Skolēnu līdzpārvalde ir bijusi iniciatore skolas tradīciju nostiprināšanā un pilnveidošanā. Par nozīmīgu pasākumu  ir kļuvušas skolas plenārsēdes, jo, veidojot demokrātisku sabiedrību, vispirms mums jāiemācās citam citu uzklausīt, ņemt vērā otra teikto, formulēt savas domas, tās izteikt pozitīvi, sadarboties un uzņemties atbildību katram par saviem vārdiem un darbiem.

2017./2018.m.g.

Līdzpārvaldes prezidente: Klinta Tāfelberga
Līdzpārvaldes prezidentes vietniece: Sanija Smidberga
Līdzpārvaldes konsultante: sk.  Aina Tovstuļaka
Līdzpārvaldes pārstāvji: Aleksandra Timbere un Kate Krauze (5.klase),
Laura Strazdiņa un Meldra Zundovska (6.klase),
Diāna Zikmane un Liliāna Mežecka (7.klase),
Mārsija Jurēvica un Nils Zīle (8.klase),
Annija Paula Ansone, Dana Daniela Megne un Katrīna Krūmiņa (9.klase),
Reižela Mazā un Rihards Gauris (10.klase),
Roberta Balode, Ance Pšečenko, Auce Mūrniece, Estere Jansone, Marta Sproģe (11.klase)
Anete Šēna un Nika Dadzīte (12.klase)