Metodiskais darbs

KMHZV metodiskā darba prioritāte 2019./2020.m.g.

-Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mērķtiecīga un 
efektīva izmantošana mācību procesā.

Pedagoga_kopsavilkums_par_IKT_2019_2020

Metodiskā darba izvērtējums 2019./2020.m.g.

Metodiskā darbs 2020./2021.m.g.