Metodiskais darbs

KMHZV metodiskā darba prioritāte 2019./2020.m.g.

-Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mērķtiecīga un 
efektīva izmantošana mācību procesā.

Pedagoga_kopsavilkums_par_IKT_2019_2020