Pētnieciskie darbi

 ZPD grafiks

Izmaiņas:

Pētniecisko darbu  papildus aizstāvēšana 6.-8.klasei

–  25. aprīlī 15:00.

Pētnieciskais darbs 8.klasei(Nolikums)

Pētnieciskais darbs 6.klasei(Nolikums)

 Ieteikumi prezentācijas sagatavošanai

 Prezentācijas sagatave (paraugs)