Pētnieciskie darbi

Pētnieciskais darbs 8.klasei(Nolikums)

Pētnieciskais darbs 7.klasei(Nolikums 2020./2021.m.g.)

Praktiskais darbs 6.klasei(Nolikums)

 Ieteikumi prezentācijas sagatavošanai

 Prezentācijas sagatave (paraugs)

Zinātniski pētniecisko, pētniecisko, praktisko darbu grafiks 2020./2021.m.g.

Objektīvu iemeslu dēļ iespējami labojumi darba grafikā!