Skolas darba plāns

2018./2019.m.g.

Februāris

_Janvāris

Decembris

Septembris – Novembris