Valsts pārbaudes darbu grafiks

“Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā” nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.  

2022./2023. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS