Valsts pārbaudes darbu grafiks

2020./2021. m.g. valsts pārbaudījumu grafiks  (Grozījumi MK 2020.gada 26.maija noteikumi NR.319)