Valsts pārbaudes darbu grafiks

2021./2022. m.g. valsts pārbaudījumu grafiks