Uzņemšana

“Reklāma”

Mākslas skolas audzēkņu vecākiem!
Līdz 13.septembrim līgumu noslēgšana
2019./2020.m.g. jāveic lietvedībā 8.30-16.00.
2.septembrī tas nebūs iespējams.

Kuldīgas mākslas skola uzņem audzēkņus

2019./2020. mācību gadam

  • Sagatavošanas grupās (no 4 gadiem), Sagatavošanas grupās audzēkņi (4-7 gadus veci bērni), ja vēlas turpināt mācības, jāpiesaka katru gadu no jauna.
  • profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla 

Jauniem audzēkņiem mācībām mākslas skolā 2019./2020. mācību gadam iespējams pieteikties lietvedībā līdz 28. augustam.

 

Tālrunis informācijai 27020568, lietvede – 27020578.

skolas lietvedībā Pētera ielā 10.
Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.