Uzņemšana

“Reklāma”

 Sākas uzņemšana 2020./2021. mācību gadam
Jaunu audzēkņu uzņemšana mākslas skolā Pētera ielā 10 (mazajā skolā) pirmajā stāvā lietvedībā darba dienās (līdz 30.jūnijam) no plkst.9.00 līdz 13.00. Tālrunis uzziņām 27020568.


  • Sagatavošanas grupās (no 4 gadiem), Sagatavošanas grupās audzēkņi (4-7 gadus veci bērni), ja vēlas turpināt mācības, jāpiesaka katru gadu no jauna.
  • profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla 

Tālrunis informācijai 27020568, lietvede – 27020578.

Skolas lietvedībā Pētera ielā 10.
Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.