Uzņemšana

“Reklāma”

Kuldīgas mākslas skola uzņem audzēkņus 2021./2022. mācību gadam

  • sagatavošanas grupās (no 4 gadiem) un

  • profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla      (pēc 1. klases pamatizglītībā).

Iesniegumu pieņemšana no 16. līdz 26. augustam, nogādājot to skolas lietvedībā vai nododot dežurantei (mazajā ēkā Pētera ielā 10 darba dienās no 9.00 līdz 12.00), vai iemetot pastkastītē.

Iesnieguma un līguma veidlapas var saņemt pie dežurantes vai arī izdrukāt.

Iesniegums un līgums SAGATAVOŠANAS GRUPĀ

Iesniegums un līgums MĀKSLAS SKOLĀ 1.-7. KURSS

! Sagatavošanas grupās iesniegums jāraksta katru gadu jauns.
! Līgums noslēdzams katru gadu no jauna visiem audzēkņiem.

Tālrunis informācijai 27020568.

 

Mākslas skolas audzēkņu vecākiem!

Nepieciešamie materiāli mākslas skolā 1.-7. kursā:

guaša krāsas (12gb.)
eļļas pasteļu krītiņi
papīrs lielais bloks (biezas lapas) A3
krāsains kartons (tumšie toņi) A3 – 3gb.
parastais zīmulis, dzēšgumija
3 otas plakanās (liela, vidēja, maza)
krāsu zīmuļi, flomāsteri
priekšautiņi (pēc izvēles)

Nepieciešamie materiāli mākslas skolas sagatavošanas grupās:

guaša krāsas (12gb.)
akvareļu krāsas (mīkstās)
papīrs lielais bloks (biezas lapas) A3
krāsains kartons (tumšie toņi) A3 – 3gb.
parastais zīmulis, dzēšgumija
3 otas plakanās (liela, vidēja, maza)
2 akvareļu otas (liela, vidēja)
eļļas pasteļu krītiņi
krāsu zīmuļi, flomāsteri
plastilīns
aplikāciju papīrs