Biedrība ”MESS”

BIEDRĪBA “MESS”

Iespēja atbalstīt Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolu, veicot ziedojumus skolas līdzpārvaldes dibinātās nevalstiskās organizācijas kontā.
Biedrība “MESS” organizē Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas kora un deju kolektīvu “Austra” un “Austriņa” dalību starptautiskos festivālos, īsteno projektus, ar kuru palīdzību ir iegādāti tautastērpi iepriekš minētajiem kolektīviem, kā arī uzbūvēts multifunkcionāls sporta laukums.
Biedrībai “MESS” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas paredz, ka personas, kuras ziedo biedrībai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Biedrība “MESS”
Reģ. Nr. 40008130818
Adrese: Pētera iela 5, Kuldīga, LV-3301
AS Luminor banka, RIKOLV2X,
Konts: LV55RIKO0002013304828
 E-pasts saziņai: biedribamess@gmail.com