Kontakti

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
Direktore: Valda Gaure
Juridiskā adrese: Pētera ielā 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 63322520
mob. t. 29479778 (direktore)
mob. t. 27020578 (lietvede)
E-pasts: kmhzv@kuldiga.lv

Rekvizīti norēķiniem:
Kuldīgas novada pašvaldība,
ar norādi KMHZV
Reģ.Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Konta Nr. LV26UNLA0011001130401

Izglītības programmu īstenošanas vietas:
Pētera iela 5, Kuldīga Kuldīgas novads, LV-3301;
Pētera iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;
Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;
Virkas iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;
Kalna iela 6; Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.