Attīstībai

Mobila keramikas krāsns

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammai Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai (KMHZV) jau kopš 2003. gada ir iespēja kvalitatīvi uzlabot un modernizēt apmācības procesu.

2018.gadā tika īstenots projekts “Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, kurā iegādāta mobila keramikas krāsns PY 110 Raku (sk. attēlā)

Projekta kopējās izmaksas bija 2140.49 eiro, no kuriem 1900.00 eiro finansēja VKKF, bet atlikušo summu Kuldīgas novada pašvaldība.

Projekta rezultāti:

  1. Uzlabota Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas materiāli tehniskā bāze keramikas darbnīcā, kas ļaus mūsdienīgi un kvalitatīvi veikt mācību darbu un iesaistīt Kuldīgas bērnus un jauniešus, kā arī pieaugušos radošā tālākizglītības procesā, kā arī sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs.
  2. Nodrošināta kvalitatīva izglītība un konkurētspēja, uzlabojot profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla keramikas nodarbībām nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.
  3. Radīta labvēlīga vide un laba materiāli tehniskā bāze starptautisku nometņu un pieredzes apmaiņas semināru organizēšanai keramikā.