EP vēstnieku skola

Kopš 2018.gada Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola (KMHZV) ir viena no 70 Latvijas skolām, kas iesaistījušās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Tās mērķis ir  vairot skolās un vietējā sabiedrībā zināšanas par Eiropas Savienību un Latviju tajā, pilnveidojot jauniešu pilsonisko kompetenci un stiprinot eiropeisko identitāti. Jauniešiem un skolotājiem ir iespēja piedalīties izglītojošos semināros un pasākumos, kā arī saņemt mācību materiālus par Eiropas Savienību, tās institūcijām, vērtībām, lēmuma pieņemšanas procesiem u.c.

Katru gadu aktīvākajiem Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu jauniešiem ir iespēja doties uz EUROSCOLA Strasbūrā vai Briselē. Lai dotos šādā neaizmirstamā ceļojumā, ir jābūt aktīvam EP vēstniekam, organizējot  pasākumus un vadot nodarbības savā skolā  vai pilsētā par ES tematiku. Nodarbību materiāli un fotofiksācijas tiek sūtītas EP informācijas birojam Latvijā, kurš apkopo EP Vēstnieku skolu aktivitātes, un koordinē to darbību.

Lepojamies, ka šogad novembrī uz Strasbūru dosies KMHZV 11.un 12.kl. skolēni: Alekss Žernovs, Katrīna Krūmiņa, Karīna Balode, Kristīne Ābele, Santa Sedliņa un Krista Rēzija Bārdiņa kopā ar karjeras konsultanti Ilondu Reitu.

 

Ceram, ka nākamgad par šo balvu sacentīsies vēl vairāk komandu, mūsu skolēnu zināšanas par ES kļūs arvien plašākas, jaunieši turpinās līdzdarboties sabiedriskajos procesos, kļūs izglītoti ES politikas jautājumos un iesaistīsies globālu jautājumu risināšanā.

Skaistu ceļojumu uz EUROSCOLA Strasbūrā! Veiksmi turpmāk, lai arī nākamajā gadā izcīnītu iespēju doties ceļojumā uz Eiropas Parlamentu!


Akcijas ,,Atpakaļ uz skolu” ietvaros ar KMHZV 11.un 12.kl.par informāciju un demokrātiju Eiropas Savienībā runā Dr.phil.Ģirts Jankovskis 


Eiropas Parlamentu vēstnieku skola

(EP informācijas birojs)

Mūsu skola  no 2018./2019.m.g. iesaistās programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”. Tā ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c. “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā aktīvi iesaistās arī Latvijas eiroparlamentārieši.

Skolām, kuras iesaistīsies projektā pieejams šāds atbalsts:

  • Skolotāju semināri Latvijā un Briselē, saņemot metodisku atbalstu darbā par ES tematiku.
  • Mācību materiāls par ES 5 moduļos (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. aspektos) ar uzdevumiem un aktivitātēm par ES.
  • Izglītojoši pasākumi skolēniem, t.sk., dalība EUROSCOLA (skolēnu diskusijas un parlamentārā darba simulācijas) Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā.
  • Aktivitātes skolās, t.sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana u.c.).