EP vēstnieku skola

Akcijas ,,Atpakaļ uz skolu” ietvaros ar KMHZV 11.un 12.kl.par informāciju un demokrātiju Eiropas Savienībā runā Dr.phil.Ģirts Jankovskis 


Eiropas Parlamentu vēstnieku skola

(EP informācijas birojs)

Mūsu skola  no 2018./2019.m.g. iesaistās programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”. Tā ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā.

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c. “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” programmā aktīvi iesaistās arī Latvijas eiroparlamentārieši.

Skolām, kuras iesaistīsies projektā pieejams šāds atbalsts:

  • Skolotāju semināri Latvijā un Briselē, saņemot metodisku atbalstu darbā par ES tematiku.
  • Mācību materiāls par ES 5 moduļos (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. aspektos) ar uzdevumiem un aktivitātēm par ES.
  • Izglītojoši pasākumi skolēniem, t.sk., dalība EUROSCOLA (skolēnu diskusijas un parlamentārā darba simulācijas) Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā.
  • Aktivitātes skolās, t.sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana u.c.).