Salidojums


“Uz trepēm lēni izbirs baltās pērļu krelles,
   Un laiks uz vienu bezgalību apstāsies…”/ G. Račs/

Mīļi aicinām absolventus, bijušos skolotājus un darbiniekus

2019.gada 11. maijā

piedalīties un kavēties jaukās atmiņās

 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas

30 gadu jubilejas salidojumā!

 

Svētku norise:

plkst. 16.00 notiks absolventu un skolotāju radošo darbu izstādes

“Starp sapņiem un ikdienu”

            atklāšana skolas ēkā Pētera ielā 10 un ekskursija pa skolu;
plkst. 18.00vēstures pērļu pieskārieni, svētku sveicieni Kuldīgas kultūras centrā;
plkst. 20.00 – balle KKC kopā ar grupu “Mazā Parīze”, omulībai vēlams ņemt līdzi “groziņu”.
Dalības maksa –ziedojums 7 eiro.

  Turpināsim apkopot skolas vēsturi, tādēļ lūgums līdzi ņemt fotogrāfijas, atmiņu klades, video. Iesniegtos materiālus izskatīsim salidojuma laikā un atdosim īpašniekiem.
Lūgums  dalību pieteikt līdz 2019. gada 5.maijam, zvanot pa tel.27020578 vai rakstot skolas e – pastā kmhzs@inbox.lv.
Uz tikšanos!
 
Pasākumu laikā tiks fotografēts un filmēts.  Iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātei.
 Pasākumu organizē  biedrība “MESS”


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas  30 gadu salidojuma daudzveidībai izsludinām konkursu

”Spožākās pērles skolotāju un skolēnu izteicienu birumā”.

Aicinām gan tagadējos, gan bijušos skolēnus līdz 1. aprīlim iesūtīt skolotāju un  skolasbiedru spilgtākos, smieklīgākos, gudrākos un trāpīgākos izteicienus, kas iegūluši atmiņā!

Lūgums sūtīt izteicienus uz e-pastu aina.tovstulaka@inbox.lv vai WhatsApp 29135884.

Absolventi,  kuri būs konkursa uzvarētāji, tiks apbalvoti salidojumā, KMHZV skolēni –  Pēdējā zvana svinībās.