Pulciņi

Informācija par pulciņiem

BJC pulciņi MKHZV

 

Animācijas darbnīca

Te ir iespēja veidot filmiņas dažādās animācijas tehnikās.Tās ir leļļu filmas, kur bērni paši veido savus tēlus gan no papīra, gan plastilīna, gan arī izmanto, piemēram, lego rotaļlietas.Zīmētās filmiņas top programmā TVPaint Animation, izmantojot grafiskās planšetes.Nodarbības vada skolotāja Ina Ozola


Lego Robotika – rokas un prāts

Šajā mācību gadā mūsu skolā darbu sāka Lego Robotikas iesācēju pulciņš. Pulciņa dalībnieki no 5.- 7. klases mācās konstruēt, programmēt, kontrolēt robotus, kas veic automatizētus uzdevumus. LEGO  Mindstorms EV3 roboti ir koši, atraktīvi un, atšķirībā no “parastas programmēšanas”, ļauj nodarboties gan ar prātu, gan arī ar rokām. LEGO nodrošina patīkamu un vienlaicīgi arī radoši interesantu atpūtu un nodarbošanos. LEGO programmēšanas valoda ir salīdzinoši vienkārša un programmēšana notiek, tāpat kā reālajā pasaulē “liekot programmu klucīšus”. Tāpēc tā skolēniem viegli apgūstama.Pulciņā esam radoši un zinātkāri. Mācamies sadarboties un draudzēties.Tā kā ir datorklasē uzstādīts robotiem paredzēts galds, sāksim gatavoties sacensībām.

Pulciņa skolotājs: A.Lagzdiņš


“AUSTRIŅA”– Sanākat lieli un mazi!


“Keramika”

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola saviem pirmās un otrās klases skolēniem piedāvā vienreizēju iespēju divu gadu garumā piedalīties nodarbībās keramikā. Interešu izglītības programma piedāvā reizi nedēļā darbināt pirkstiņus mīlot mālu, plastilīnu vai citas veidojamās masas. Skolēni apgūst keramikas pamatus, kā arī iepazīst darbu mākslas darbnīcā. Pamatlietas, kuras tiek iemācītas ir māla veidošana, detaļu pieveidošana pie veselā, grebšana, darbu žāvēšana un glazēšana pēc darbu izdedzināšanas. Tiek veidoti trauki no vesela māla gabala, tiek veidoti trauki veidojot vairākas detaļas kopā, kā arī realizēti katra skolēna radošie darbi.


KMHZV 1.-4. klašu koris

Esam tie, kuri gūst pieredzi dziedot korī. Gribam būt  tie, kuri pārstāvēs skolu, pilsētu Dziesmu svētkos nākotnē! Dziedam visi skolas skolēni un ar to lepojamies!

KMHZV 1.-4. klašu ansamblis

Nekas nav neiespējams, varbūt tieši starp mums ir kāds, kurš būs populārs dziedātājs vai mūziķis nākotnē!

KMHZV 5.-9. klašu koris

Mums kopā patīk dziedāt. Esam bijuši trīs Skolu jaunatnes dziesmu svētku dalībnieki. Piedalījušies  festivālā Čehijā. Konkursā Bulgārijā ieguvuši 1.pakāpes laureātu titulu. Mums ir jauni mērķi uz kuriem tiekties.

KMHZV 5.-9. klašu ansamblis

Mīlam mūziku un kopā būšanas laiku. Gūstam pieredzi, izpildot dažādu tautu komponistu dziesmas.

Ansambļu un koru vadītāja Iveta Vīksne