2023./2024.m.g.

20V211001Vizuāli plastiskā māksla
31016011Vispārējās vidējās izglītības programma
21011111Pamatizglītības programma