2023./2024.m.g.

Kuldīgas novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

Fridrihs Landaus (10.klase)06.02.2024.Atzinība Skolotājs Andris Lagzdiņš



Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem

Nils Alsbergs(9.klase) Atzinība Skolotāja Aelita Kāla

Petra Agnija Lasmane (9.klase)Atzinība Skolotāja Aelita Kāla

Marta Kārkliņa(10.klase) 3.vieta Skolotāja Valda Gaure


Kuldīgas novada ķīmijas olimpiāde 11.01.2024.

Ravella Elva Cīrule(10.kl.) 2.vieta

Olimpiādei sagatavoja ķīmijas skolotāja Ilze Ose


Kuldīgas novada fizikas olimpiāde 19.01.2024.

Fridrihs Landaus(10.kl.)1.vieta

Marta Kārkliņa(10.klase)2.vieta

Olimpiādei sagatavoja fizikas skolotājs Vladimirs Osmanovs


Kuldīgas novada posmā bioloģijas valsts olimpiādē

Endija Megne (11.kl.) ieguva 1.vietu.

Olimpiādei sagatavoja bioloģijas skolotāja Ilze Ose


7.-9.11.2023. Notika Kuldīgas novada posms angļu
valodas valsts olimpiādei 10.-12.klašu skolēniem

Krišs Sproģis 10.klase  Atzinība Agita Zubriļena

Beāte Grosa 11.klase. 1.vieta Agita Zubriļena

Ulla Emīlija Gauja 11.klase.3.vieta Agita Zubriļena

Marks Edgars Biezais 12.klase. 1.vieta Agita Zubriļena

Hermīne Žerebcova 7.klase  Atzinība Agita Zubriļena

Patrīcija Kozlovska 8.klase 2.vieta Agita Zubriļena

Aksels Zvingulis 4.klase Atzinība Anita Gotfridsone

Edvarts Markots 5.klase Atzinība AnitaGotfridsone