Norādi: bērna vārds, uzvārds, klase, datums (no kura, līdz kuram)