Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas
Skolotāja – logopēda darba plānojums 2023./2024.m.g
.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas logopēda gada darba plāns (novada vienotais)
2023_./2024_.m.g.