Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas
Skolotāja – logopēda darba plānojums 2023./2024.m.g
.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas logopēda gada darba plāns (novada vienotais)
2023_./2024_.m.g.

 • Skolotāja logopēda kompetence
 • Noskaidrot skolēna runas un valodas traucējumu rašanās cēloņus, simptomus, smaguma pakāpi.
 • Noteikt logopēdisko slēdzienu un izveidot koriģējoši attīstošā darba plānu.
 • Veikt pedagoģiski koriģējošo darbu ar skolēniem:
  • kuriem ir runas tempa un ritma traucējumi,
  • logoneiroze (stostīšanās),
  • balss traucējumi,
  • skaņu saklausīšanas un izrunas traucējumi,
  • nepietiekams vārdu krājums, leksiski gramatiski traucējumi,
  • lasīšanas traucējumi (disleksija),
  • rakstīšanas traucējumi (disgrāfija).
 • Ieteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus skolēniem ar runas un valodas traucējumiem.
 • Skolotāja logopēda darbības jomas:
  • skolēnu runas un valodas izpēte,
  • pedagoģiski koriģējošais darbs ar skolēniem( individuālās, grupu, apakšgrupu nodarbības),
  • sadarbība ar vecākiem,
  • sadarbība ar skolas administrāciju, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem,
  • sadarbība ar citiem skolas speciālistiem- sociālo pedagogu, psihologu, medmāsu,
  • sadarbība ar Kuldīgas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju.