Adrese:

Pētera iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

T. 27020578 (lietvede)

T. 29479778 (direktore)

T. 27 020 568 (Mākslas skola)

e-pasts kmhzv@kuldiga

Mūsu REKVIZĪTI NORĒĶINIEM:
Kuldīgas novada pašvaldība,
ar norādi KMHZV
Reģ.Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Konta Nr. LV26UNLA0011001130401