Mēnesis: 2024. gada februāris

100 dienas skolā!

Simtajā dienā skolā pirmklasnieki gāja rotaļās, spēlēja erudīcijas spēli, ciemojās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kurā izgatavoja savu grāmatzīmi un paņēma grāmatas lasīšanai. 100 – tas ir nopietns cipars, tādēļ skolēni pārģērbās par vecenītēm un večukiņiem un saņēma arī pensiju. 6.klases skolēni bija sagatavojuši komplektus ar naudas modelīšiem, kurus turpmāk izmantosim matemātikas stundās. Paldies par apsveikumiem 2., 3. un 6.klases skolēniem, viņu audzinātājām un mūsu bibliotekārei Birutai Lagzdiņai! Vislielākais paldies mūsu vecākiem par sarūpēto cienastu un par atsaucību, īstenojot jebkuru mūsu vēlmi un ideju!

Pirmās klases audzinātāja M. Šulce

Lepojamies!

Angļu valodas olimpiāde

Skolotāja AgitaZubriļena.

 Matemātikas olimpiāde

Nils Alsbergs(9.klase) Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem Atzinība Skolotāja Aelita Kāla

Petra Agnija Lasmane (9.klase)Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde
9.-12.kl. skolēniem Atzinība Skolotāja Aelita Kāla

Marta Kārkliņa(10.klase) Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem 3.vieta Skolotāja Valda Gaure

Daudzcīņa 06.02.2024.

Gustavs Verners(2.klase)3.vieta

Loreta Krūmiņa(3.klase)2.vieta

Edvards Nudiens(3.klase)1.vieta

Viktors Tjagunovičs(4.klase) 3.vieta

Patriks Reķis(4.klase) 4.vieta

Beāte Krūmiņa (5.klase) 4.vieta

Skolotāji:Andris Mazais, Līva Rone-Zauere

Sveču diena!

2.februāris ir Sveču diena.

Ticējums vēsta, ka šajā dienā gatavotajām svecēm ir īpašs spēks. KMHZV skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki un Skolas padomes priekšsēdētāja Baiba Ivanovska šajā dienā gatavoja ierakumu sveces Ukrainas karavīriem, domās lūdzot, lai pasaulē būtu MIERS.

Paldies biedrības “Tabitas sirds” pārstāvei Vinetai Brūderei- Sedliņai par konsultācijām un atbalstu!

Lepojamies!

Kuldīgas novada ķīmijas olimpiāde 11.01.2024.

Ravella Elva Cīrule(10.kl.) 2.vieta

Olimpiādei sagatavoja ķīmijas skolotāja Ilze Ose


Kuldīgas novada fizikas olimpiāde 19.01.2024.

Fridrihs Landaus(10.kl.)1.vieta

Marta Kārkliņa(10.klase)2.vieta

Olimpiādei sagatavoja fizikas skolotājs Vladimirs Osmanovs