Simtajā dienā skolā pirmklasnieki gāja rotaļās, spēlēja erudīcijas spēli, ciemojās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kurā izgatavoja savu grāmatzīmi un paņēma grāmatas lasīšanai. 100 – tas ir nopietns cipars, tādēļ skolēni pārģērbās par vecenītēm un večukiņiem un saņēma arī pensiju. 6.klases skolēni bija sagatavojuši komplektus ar naudas modelīšiem, kurus turpmāk izmantosim matemātikas stundās. Paldies par apsveikumiem 2., 3. un 6.klases skolēniem, viņu audzinātājām un mūsu bibliotekārei Birutai Lagzdiņai! Vislielākais paldies mūsu vecākiem par sarūpēto cienastu un par atsaucību, īstenojot jebkuru mūsu vēlmi un ideju!

Pirmās klases audzinātāja M. Šulce