Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu profesionālās ievirzes izglītības programmā, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu.


Kuldīgas mākslas skola uzņem audzēkņus 2024./2025. mācību gadam

  • sagatavošanas grupās (bērnus no 4 līdz 7 gadiem)
  • profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla (pēc 1.klases pamatizglībā).

Iesniegumu pieņemšana no 27. līdz 31. maijam plkst. 9.00-15.00 skolas lietvedībā Pētera ielā 10.

Tālrunis 27020568