Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku
2023./2024. mācību gadā