Mākslas skola

 LIECĪBU SAŅEMŠANA 1.-6. kursiem

LIECĪBAS varēs saņemt 8. jūnijā no 9.00 līdz 13.00 un

no 15. līdz 30. jūnijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 Pētera ielā 10 (mazajā skolā) pie lietvedes.


Sajūtas

Kuldīgas Mākslas skolas 2019./ 2020. mācību gada septīto kursu audzēkņu mācību uzdevums apgūstot mācību priekšmetus “Darbs materiālā – grafika” un “Kompozīcija”.Darbi izpildīti augstspieduma tehnikā – linogriezumā divās krāsās.

Skolotāja Inga Vīksna


Mācīšanās attālināti

Kuldīgas mākslas skolā sāksies ar 2020. gada 23. martu.
Saziņa starp pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem notiks e-klase.lv.
Mācību

priekšmetu skolotāji e-klasē ievietos uzdevumus, norādot par darba veikšanas termiņiem.
Audzēkņi patstāvīgi plānos savu mācību darbu, izpildot skolotāju dotos uzdevumus.
Neskaidros jautājumus varēs uzrakstīt e-klase.lv pastā vai noskaidrot telefoniski attiecīgās mācību stundas ierastajā laikā pie priekšmeta skolotāja.
Arī Sagatavošanas grupu bērniem tiks nosūtīti uzdevumi e-klase.lv, piedāvājot patstāvīgi darboties.
Tālrunis informācijai 27020568.

Mums var sekot arī 


 Panākumi!

Animācijas pulciņa filmiņas guvušas atzinību 48.starptautiskajā bērnu mākslas konkursā LIDICE 2020 Latvijas kārtā. Konkursam Čehijas republikā izvirzīti 5 autoru darbi: Martas Kārkliņas, Evelīnas Šteinbergas, Evelīnas Krūmiņas, Daniela Intepa, Raivja Strazdiņa zīmētās animācijas.

Skolotāja Ina Ozola

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību mākslas skolā

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/5 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs:

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/5

 

Informācija vecākiem! 

Atgādinājums par to, ka katru gadu no jauna jānoslēdz līgums par vecāku līdzfinansējumu skolas lietvedībā.

Lietvedes darba laiks P., O., T., C. – 8.00-16.00, piektdienās 8.00-14.00, tālrunis 27020578.

Paldies, ja esat to jau izdarījuši.

Mākslas skolas audzēkņu vecākiem!
Līdz 13.septembrim līgumu noslēgšana
2019./2020.m.g. jāveic lietvedībā 8.30-16.00.
2.septembrī tas nebūs iespējams.

Nepieciešamie materiāli mākslas skolā 1.-7. kursā:

guaša krāsas (12gb.)
eļļas pasteļu krītiņi
papīrs lielais bloks (biezas lapas) A3
krāsains kartons (tumšie toņi) A3 – 3gb.
parastais zīmulis, dzēšgumija
3 otas plakanās (liela, vidēja, maza)
krāsu zīmuļi, flomāsteri
priekšautiņi (pēc izvēles)

Nepieciešamie materiāli mākslas skolas sagatavošanas grupās:

guaša krāsas (12gb.)
akvareļu krāsas (mīkstās)
papīrs lielais bloks (biezas lapas) A3
krāsains kartons (tumšie toņi) A3 – 3gb.
parastais zīmulis, dzēšgumija
3 otas plakanās (liela, vidēja, maza)
2 akvareļu otas (liela, vidēja)
eļļas pasteļu krītiņi
krāsu zīmuļi, flomāsteri
plastilīns
aplikāciju papīrs