Mākslas skola

Mācīšanās attālināti

Kuldīgas mākslas skolā sāksies ar 2020. gada 23. martu.
Saziņa starp pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem notiks e-klase.lv.
Mācību priekšmetu skolotāji e-klasē ievietos uzdevumus, norādot par darba veikšanas termiņiem.
Audzēkņi patstāvīgi plānos savu mācību darbu, izpildot skolotāju dotos uzdevumus.
Neskaidros jautājumus varēs uzrakstīt e-klase.lv pastā vai noskaidrot telefoniski attiecīgās mācību stundas ierastajā laikā pie priekšmeta skolotāja.
Arī Sagatavošanas grupu bērniem tiks nosūtīti uzdevumi e-klase.lv, piedāvājot patstāvīgi darboties.
Tālrunis informācijai 27020568.

Mums var sekot arī 


 Panākumi!

Animācijas pulciņa filmiņas guvušas atzinību 48.starptautiskajā bērnu mākslas konkursā LIDICE 2020 Latvijas kārtā. Konkursam Čehijas republikā izvirzīti 5 autoru darbi: Martas Kārkliņas, Evelīnas Šteinbergas, Evelīnas Krūmiņas, Daniela Intepa, Raivja Strazdiņa zīmētās animācijas.

Skolotāja Ina Ozola

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību mākslas skolā

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/5 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs:

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/5

 

Informācija vecākiem! 

Atgādinājums par to, ka katru gadu no jauna jānoslēdz līgums par vecāku līdzfinansējumu skolas lietvedībā.

Lietvedes darba laiks P., O., T., C. – 8.00-16.00, piektdienās 8.00-14.00, tālrunis 27020578.

Paldies, ja esat to jau izdarījuši.

Mākslas skolas audzēkņu vecākiem!
Līdz 13.septembrim līgumu noslēgšana
2019./2020.m.g. jāveic lietvedībā 8.30-16.00.
2.septembrī tas nebūs iespējams.

Nepieciešamie materiāli mākslas skolā 1.-7. kursā:

guaša krāsas (12gb.)
eļļas pasteļu krītiņi
papīrs lielais bloks (biezas lapas) A3
krāsains kartons (tumšie toņi) A3 – 3gb.
parastais zīmulis, dzēšgumija
3 otas plakanās (liela, vidēja, maza)
krāsu zīmuļi, flomāsteri
priekšautiņi (pēc izvēles)

Nepieciešamie materiāli mākslas skolas sagatavošanas grupās:

guaša krāsas (12gb.)
akvareļu krāsas (mīkstās)
papīrs lielais bloks (biezas lapas) A3
krāsains kartons (tumšie toņi) A3 – 3gb.
parastais zīmulis, dzēšgumija
3 otas plakanās (liela, vidēja, maza)
2 akvareļu otas (liela, vidēja)
eļļas pasteļu krītiņi
krāsu zīmuļi, flomāsteri
plastilīns
aplikāciju papīrs