Sasniegumi

2022./2023.m.g.

2021./2022.m.g.

2019./2020.m.g.

Dalība  un rezultāti olimpiādēs

(aktīva saite)

Centralizēto eksāmenu rezultāti

Skolu retings

Specializēto skolu grupā dabas zinībās iegūta 1.vieta ( diploms un mazā pūce ),
matemātikā 2.vieta (saņemts diploms), skolai kopvērtējumā 3. vieta (saņemts diploms un grāmata ). Bet arī latviešu valodā kopvērtējumā esam 7. vietā un angļu valodā – 6.vietā.

2018./2019.m.g.

Lepojamies ar mūsu lieliem un maziem dejotājiem un vadītāju Zani Kalniņu.


Lepojamies ar iegūto 1.pakāpi. Paldies visiem dziedātājiem, kora vadītājai Ivetai Vīksnei un koncertmeistarei Līgai Saulgriezei! 11.04.2019.


Lepojamies ar  skolēnu mācību sasniegumiem! 
2018./2019.m.g. 1.semestrī.

Skolēnu un klašu reitings.


Lielā pūce

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā specializēto skolu grupā par labāko kategorijā “Dabas zinības” atzīta Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – 1. vieta un Lielā pūce.
 Lepojamies ar mūsu absolventu CE rezultātiem bioloģijā un skolotājas Ilzes Oses teicamo darbu.

12. decembrī Cēsīs Draudzīgā aicinājuma fonds rīkoja pasākumu, kurā apbalvoja skolas vairākās kategorijās. “Lielās pūces” balvu saņēma arī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola (KMHZV) un dabas zinātņu skolotāja Ilze Ose.
Draudzīgā aicinājuma fonda rīkotā konkursa pastāvēšanas vēsturē šī ir trešā reize, kad KMHZV tiek pie “Lielās pūces” balvas. Pirms tam šāds gods iegūts angļu un latviešu valodā. Balvu pasniedz vairākās skolu grupās – lielo pilsētas ģimnāziju, pilsētas ģimnāziju, pilsētu vidusskolu, lauku vidusskolu un specializēto skolu grupā. “Lielās pūces” balvu fonds nodibināja 2011. gadā, vērtējot centralizēto eksāmenu rezultātus, atsevišķus mācību priekšmetus un izaugsmi tajos, kā arī kopvērtējumu. To piešķir par sasniegumiem matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā, vēsturē un dabas zinātnēs.
“Ir ļoti patīkami, ka mūs novērtē, jo diemžēl sabiedrībā nav sevišķi pozitīva attieksme uz skolotājiem. Šī balva, protams, ir prestiža, bet zināmā mērā tā ir arī veiksmes spēle, jo tiek vērtēti eksāmenu rezultāti. Lai sasniegtu labus eksāmenu rezultātus, ir ikdienas darbs, ko stundās darām. Es cenšos augt laikam līdzi, jo šobrīd bez informācijas tehnoloģijām un jaunākajiem faktiem nav iespējams strādāt,” uzsvēra KMHZV ķīmijas un bioloģijas skolotāja I. Ose.
Taujājot, vai skolotājai darba dunā nav iezagusies rutīna, I.  Ose uzsver, ka pedagogi nestāv uz vietas: “Mūsu darbā rutīnas nav. Katru sekundi kaut kas mainās. Protams, ka ikvienam ir patīkami, kad tevi novērtē un pasaka labus vārdus. Arī janvārī, kad mūs apciemo absolventi, viņa pasaka paldies par mūsu ieguldīto darbu. Viņi ļoti novērtē, ka palīdzējām ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem, uz kuru bāzes universitātē daudz jāstrādā.”
Skolotāja I.  Ose saka lielu paldies kolēģiem, jo īpaši ķīmijas skolotājai Lienei Oļehnovičai, kura bērniem ielikusi labus zināšanu pamatus. Tāpat I. Ose pateicas skolēniem un viņu ģimenēm.


2017.gadā

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SKOLU REITINGĀ
Specializēto skolu grupā

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

2. vietā

2016.gadā

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SKOLU REITINGĀ
Specializēto skolu grupā

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

4. vietā

2015.gadā

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SKOLU REITINGĀ
Specializēto skolu grupā

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

  1. vietā

2014.gadā

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SKOLU REITINGĀ
Specializēto skolu grupā

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

  1. vietā

2013.gadā

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SKOLU REITINGĀ
Specializēto skolu grupā

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

  1. vietā

2012.gadā

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SKOLU REITINGĀ
Specializēto skolu grupā

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

  1. vietā

2011.gadā

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SKOLU REITINGĀ
Specializēto skolu grupā

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

  1. vietā

2010.gadā

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SKOLU REITINGĀ
Specializēto skolu grupā

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

  1. vietā

2009.gadā

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SKOLU REITINGĀ
Specializēto skolu grupā

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

  1. vietā