Uzņemšana

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 17. §)

 

Uzņemšanas kārtība 1.klasē

Iesniegums uzņemšanai 1.klasē

Iesniegums uzņemšanai 1.klasē