Page 3 of 4

Ciemos!

Indriķa Zeberiņas pamatskolā notika skolēnu deju kolektīvu koncerts “Pavasaris būs!”, kurā piedalījās mūsu skolas deju kolektīvi: 1.klases kolektīvs (skolotāja Līva Rone-Zauere), 2. – 3.klases kolektīvs un 8.klases dejotāji (skolotāja Ance Fogele).Nu mēs esam vienu soli tuvāk deju skatei un Dziesmu un deju svētkiem.

100 dienas skolā!

Simtajā dienā skolā pirmklasnieki gāja rotaļās, spēlēja erudīcijas spēli, ciemojās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā, kurā izgatavoja savu grāmatzīmi un paņēma grāmatas lasīšanai. 100 – tas ir nopietns cipars, tādēļ skolēni pārģērbās par vecenītēm un večukiņiem un saņēma arī pensiju. 6.klases skolēni bija sagatavojuši komplektus ar naudas modelīšiem, kurus turpmāk izmantosim matemātikas stundās. Paldies par apsveikumiem 2., 3. un 6.klases skolēniem, viņu audzinātājām un mūsu bibliotekārei Birutai Lagzdiņai! Vislielākais paldies mūsu vecākiem par sarūpēto cienastu un par atsaucību, īstenojot jebkuru mūsu vēlmi un ideju!

Pirmās klases audzinātāja M. Šulce

Lepojamies!

Angļu valodas olimpiāde

Skolotāja AgitaZubriļena.

 Matemātikas olimpiāde

Nils Alsbergs(9.klase) Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem Atzinība Skolotāja Aelita Kāla

Petra Agnija Lasmane (9.klase)Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde
9.-12.kl. skolēniem Atzinība Skolotāja Aelita Kāla

Marta Kārkliņa(10.klase) Kuldīgas novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. skolēniem 3.vieta Skolotāja Valda Gaure

Daudzcīņa 06.02.2024.

Gustavs Verners(2.klase)3.vieta

Loreta Krūmiņa(3.klase)2.vieta

Edvards Nudiens(3.klase)1.vieta

Viktors Tjagunovičs(4.klase) 3.vieta

Patriks Reķis(4.klase) 4.vieta

Beāte Krūmiņa (5.klase) 4.vieta

Skolotāji:Andris Mazais, Līva Rone-Zauere

Sveču diena!

2.februāris ir Sveču diena.

Ticējums vēsta, ka šajā dienā gatavotajām svecēm ir īpašs spēks. KMHZV skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki un Skolas padomes priekšsēdētāja Baiba Ivanovska šajā dienā gatavoja ierakumu sveces Ukrainas karavīriem, domās lūdzot, lai pasaulē būtu MIERS.

Paldies biedrības “Tabitas sirds” pārstāvei Vinetai Brūderei- Sedliņai par konsultācijām un atbalstu!

Lepojamies!

Kuldīgas novada ķīmijas olimpiāde 11.01.2024.

Ravella Elva Cīrule(10.kl.) 2.vieta

Olimpiādei sagatavoja ķīmijas skolotāja Ilze Ose


Kuldīgas novada fizikas olimpiāde 19.01.2024.

Fridrihs Landaus(10.kl.)1.vieta

Marta Kārkliņa(10.klase)2.vieta

Olimpiādei sagatavoja fizikas skolotājs Vladimirs Osmanovs

Vidusskolēniem darbīga diena!


Medijpratības nodarbība

Topošais Latvijas Universitātes doktorants Kaspars Līcītis vadīja Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 10.-12.kl.jauniešiem nodarbību un diskusiju par medijpratību. Pasākums notika Kultūras ministrijas un Latvijas Universitātes kopīgi īstenotā medijpratības sekmēšanas projekta “Medijpratības nodarbības Latvijas izglītības iestādēs” ietvaros.


Tikšanās

26.janvārī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā pie Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas programmā iesaistītajiem jauniešiem viesojās Eiropas Parlamenta deputāts un viceprezidents Roberts Zīle, kurš izstāstīja jauniešiem par savu politiķa karjeru un darba specifiku Eiropas Parlamentā, diskutēja par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nozīmi un katra atbildību, pieņemot lēmumu piedalīties vēlēšanās, un par izvēles kritērijiem, par kuru partiju un kandidātu balsot. Deputāts veltīja laiku arī jauniešu jautājumiem par darba un prakses iespējām Eiropas institūcijās, kā arī deputāta ikdienas pienākumiem Eiropas Parlamentā. Priecājāmies uzņemt pie sevis arī viesus no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas.

Lasīšanas izaicinājums!

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēni pieņemā Lasīšanas izaicinājumu no Kuldīgas Centra vidusskolas sākumskolas skolēniem. Liels paldies visiem mūsu skolas skolēniem, vecākiem un skolotājām par piedalīšanos! Tālāk izaicinājumā aicinām piedalīties Skrundas vidusskolas sākumskolas skolēnus, vecākus un skolotājus. Mēs ticam, ka arī jums tas izdosies!

Barikāžu atceres diena!

Devītajiem 3.vieta Barikāžu atceres dienas aktivitātēs.

19.01. Barikāžu atceres dienas pasākumā piedalījās devītā klase, kura veica dažādus uzdevumus. 8.klases skolēni un skolotāja M.Švanka vadīja staciju “Pirmās palīdzības sniegšana” .

« Older posts Newer posts »