Projekti


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola piedalās projektos (2017./2018. m.g.)

"Skolas piens" un "Skolas auglis" - Eiropas Komisijas finansētā programma "Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem", Eiropas Komisijas Programma "Augļi skolai".

Biedrība “MESS”

Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā

Projekta Nr. 17-02-AL31-A019.2202-000017

Biedrība “MESS” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma  “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) “ apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās aattīstības stratēģiju” projektam Nr. 17-02-AL31-A019.2202-000017 ir saņēmusi publisko finansējumu EUR 27 000 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 4162.74.

Projekta īstenošanas termiņš - 2018.gada 20. decembris.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Oriģināla dizaina mēģinājuma tērpu izgatavošana

Biedrība „MESS” piedalījās Kuldīgas novada pašvaldības projektu konkursā „Darīsim paši” ar projektu "Oriģināla dizaina mēģinājuma tērpu izgatavošana”. Projekta rezultātā tika izgatavoti mēģinājuma tērpi 100 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas (KMHZV) deju kolektīvu un kora dalībniekiem, lai viņi godam sevi prezentētu XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī piedaloties skolas un novada kultūras un sporta pasākumos. Bērni, viņu vecāki un skolotāji tika iesaistīti tērpu dizaina izstrādē un apdrukāšanā.

Par projekta līdzekļiem (EUR 600,00) tika iegādāti nepieciešamie materiāli (t-krekli, krāsas), bet tērpu izgatavošanu veicām paši, izmantojot KMHZV un SIA „Dekors RD” pieejamo aprīkojumu. 5.-6.kl. dejotājiem projekta ietvaros tika izgatavoti arī tumši zili trikotāžas šorti un svārciņi, kam tika piesaistīts KMHZV vecāku līdzfinansējums EUR 145,00.

Pateicoties projektam, mūsu dejotāji un dziedātāji jaunajos tērpos ļoti skaisti izskatījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mēģinājumos Daugavas stadionā un Mežparka Lielajā estrādē.

Turpmāk mēģinājumu tērpi tiks izmantoti deju kolektīvu un kora mēģinājumos, kā arī noderēs sporta spēlēs un citos pasākumos, kur nepieciešams vienots komandas noformējums. 

 

Biedrības „MESS” valdes locekle I.Reita


Animācijas darbnīcas tehniskā aprīkojuma iegāde

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ar projektu  „Animācijas darbnīcas tehniskā aprīkojuma iegāde”.

Projekts tika īstenots no 01.04.-11.09.2015. un tā rezultātā Animācijas darbnīcas tehniskā bāze tika papildināta ar mūsdienīgu aprīkojumu. Iegādājoties programmatūru, speciālu tastatūru un jaunus datorus, Animācijas darbnīcā izveidotas jaunas darba stacijas, lai strādātu ar animācijas programmu Dragonframe 3.6. Iegādājoties fotokameru, studijas gaismu un foto galda komplektu, izveidota neliela fotostudija.

Ar iegādātās aparatūras palīdzību var kvalitatīvi veidot leļļu un cita veida animācijas filmas un rīkot fotosesijas studijā.

Projekta kopējais finansējums EUR 2647,44, no kuriem 75% jeb EUR 2000,00 finansēja Valsts kultūrkapitāla fonds, bet 25% jeb EUR 647,44 bija Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas līdzfinansējums

Projekta  īstenošana devusi iespēju Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem radoši sevi pilnveidot un apgūt modernās tehnoloģijas.

No mācību gada sākuma 20 skolēni darbojas interešu pulciņā „Animācijas darbnīca”. Projektā iegādāto tehnisko aprīkojumu plānots izmantot vasaras interešu un talantu skolas nometnēs, kā arī organizējot pasākumus dažādām vecuma grupām.

 

Biedrības „MESS” valdes locekle I.Reita


Tautastērpi bērnu korim un deju kolektīvam

Skolas līdzpārvaldes dibinātā biedrība “MESS” piedalījās ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un šogad īstenoja projektu „Tautastērpu iegāde bērnu korim un deju kolektīvam”.

Projekta rezultātā izgatavoti 32 meiteņu un 16 zēnu tautastērpi par kopējo summu EUR 8632,33. Projektu līdzfinansēja Kuldīgas novada pašvaldība. Pateicamies par ļoti kvalitatīvi uzšūtajiem tērpiem projekta realizētājiem SIA „Dungita”!

Kora pirmo uzstāšanos jaunajos tautastērpos varēja vērot skolas jubilejai veltītajā koncertā sv.Katrīnas baznīcā. Dejotāji projektā izgatavotos tautastērpus pirmo reizi uzvilks 18.decembrī Ziemassvētku koncertā.

Lai skaistas balsis un raits dejas solis, gatavojoties  XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

Biedrības „MESS” valdes locekle I.Reita


Projekts “Tautastērpu izgatavošanas meistarklase”

7.-9.klašu meitenes mājturības stundās un brīvajā laikā kopā ar skolotāju Rutu aktīvi darbojas, īstenojot projektu “Tautastērpu izgatavošanas meistarklase”, kura rezultātā tapa tautastērpi KMHZV lielākajiem dejotājiem. Projekts apstiprināts Kuldīgas pašvaldības izsludinātajā konkursā “Darīsim paši!” un saņēmis 400 LVL finansējumu nepieciešamo materiālu iegādei. Darbs gan bija jāveic pašiem. Ar izšūšanas darbiem ļoti palīdzēja mūsu skolēnu mamma Jolanta Alkšare.

Biedrības „MESS” valdes locekle I.Reita


Slēpošanas inventāra iegāde

LR Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību ir īstenojusi projektu “Slēpošanas inventāra iegāde Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai”. Projekta fianasējums bija LVL 3000, no kuriem LVL 1500 ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta mērķis bija iegādāties slēpošanas inventāru - slēpes, stiprinājumus, nūjas un slēpju zābakus Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas (KMHZV) skolēniem, lai nodrošinātu mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizāciju, kas paredz slēpošanas apmācību no 1.-12.klasei.

Par projekta līdzekļiem ir nopirkti 30 slēpošanas inventāra komplekti, tā nodrošinot iespēju sporta stundās vienlaicīgi slēpot vismaz vienas klases skolēniem.

Projekta rezultātā KMHZV skolēniem būs iespēja apgūt slēpošanas prasmes sporta stundās, tā sekmējot izglītojamo veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, kā arī uzlabojot fizisko sagatavotību.