Uzņemšana

 

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

uzņem audzēkņus 2018./ 2019. m.g.

10. klasē

Stājoties 10. klasē nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecība par pamatizglītību;
  • Sekmju izraksts.

Pie mums jūs varēsiet iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību!

Mācību programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (ar padziļinātu angļu valodu).

Iespēja apgūt programmēšanu, robotiku, grafisko dizainu, animāciju, grafiku, vides dizainu, gleznošanu, zīmēšanu, keramiku.

Iespēja muzicēt vidusskolas ansamblī un dziedāt korī, dejot jauniešu deju kolektīvā “Austra”.

Piedāvājam apgūt auto apmācību (bezmaksas teorija)

 

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā no 18.jūnija līdz 30.jūnijam   no plkst. 9.00 –15.00 Kuldīgā, Pētera ielā 10. Tālr.: 27020578, 29479778


2017./2018. m.g.

Uzņemšana


Iesniegumu pieņemšana, piesakot mācībām bērnus, kuri 2018.gada 1.  septembrī uzsāks mācības 1. klasē:

  1. No 2018. gada 2. janvāra –reģistrējot bērnus, kuriem konkrētajā izglītības iestādē jau mācās māsas un/vai brāļi un konkrētās izglītības iestādes pedagoģisko un tehnisko darbinieku bērnus;
  2. No 2018. gada 16. janvāra –Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējušus bērnus, uz kuriem neattiecas 1. punkts;
  3. No 2018. gada 16. marta līdz 2. maijam – brīvajās vietās var tikt pieteikti visi pārējie obligāto skolas vecumu sasniegušie bērni neatkarīgi no dzīves vietas.
  4. Piesakot bērnu pēc 2018. gada 2. maija, neatkarīgi no dzīves vietas tiek nodrošināta vieta 1. klasē skolā, kurā ir brīvas vietas