Uzņemšana

2017./2018. m.g.

Uzņemšana 

Iesniegumu pieņemšana, piesakot mācībām bērnus, kuri 2018.gada 1.  septembrī uzsāks mācības 1. klasē:

  1. No 2018. gada 2. janvāra –reģistrējot bērnus, kuriem konkrētajā izglītības iestādē jau mācās māsas un/vai brāļi un konkrētās izglītības iestādes pedagoģisko un tehnisko darbinieku bērnus;
  2. No 2018. gada 16. janvāra –Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējušus bērnus, uz kuriem neattiecas 1. punkts;
  3. No 2018. gada 16. marta līdz 2. maijam – brīvajās vietās var tikt pieteikti visi pārējie obligāto skolas vecumu sasniegušie bērni neatkarīgi no dzīves vietas.
  4. Piesakot bērnu pēc 2018. gada 2. maija, neatkarīgi no dzīves vietas tiek nodrošināta vieta 1. klasē skolā, kurā ir brīvas vietas

 

 


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

no š.g. 12.jūnija plkst. 10.00

uzņem audzēkņus 2017./ 2018. m.g.

10. klasē

Stājoties 10. klasē nepieciešamie dokumenti:

·         Apliecība par pamatizglītību;

·         Sekmju izraksts.

Pie mums jūs varēsiet iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību!

Mācību programmas:

·         Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (ar padziļinātu angļu valodu);

·         Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (ar padziļinātu angļu valodu).

Piedāvājam daudzveidīgas mākslas nodarbības:

·         Grafiskais dizains;

·         Animācija;

·         Grafika;

·         Vides dizains;

·         Gleznošana, zīmēšana;

·         Keramika.

Piedāvājam apgūt autoapmācību.

Mēs lepojamies ar:

·         Skolas absolventu sasniegumiem;

·         Skolas avīzi MESS;

·         Aktīvu skolēnu līdzpārvaldi;

·         Daudzveidīgiem ārpusstundu pasākumiem;

·         Skolas tradīcijām;

·         Četriem tautisko deju kolektīviem;

·         Diviem koriem un ansambļiem;

·         Sporta pasākumiem;

·         Sadraudzības skolām Īrijā, Vācijā un Lietuvā;

·         Jaunajiem mācību kabinetiem un mākslinieku darbnīcām;

·         Skolas sasniegumu novērtējumu “Draudzīgā aicinājuma” skolu reitingā.

Gaidīsim jūs nometnē!

 Sīkāka informācija un pieteikšanās nometnei pa tālr. 27020578.