Indriķa Zeberiņas pamatskolā notika skolēnu deju kolektīvu koncerts “Pavasaris būs!”, kurā piedalījās mūsu skolas deju kolektīvi: 1.klases kolektīvs (skolotāja Līva Rone-Zauere), 2. – 3.klases kolektīvs un 8.klases dejotāji (skolotāja Ance Fogele).Nu mēs esam vienu soli tuvāk deju skatei un Dziesmu un deju svētkiem.