Atbalsta personāls

Logopēda darba grafiks

Logopēda darba plāns

Sociālā pedagoga darba plāns