Dokumenti

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2020./2021.m.g.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas mācību procesa organizēšanas kārtība, ievērojot valstī noteikto piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA
noslēdzot 2019./2020.m.g

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas nolikums

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas attīstības plāns 2016.-2019.m.g.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Skolas darba plāns 2020./2021.m.g.