Dokumenti

Pašvērtējuma ziņojuma aktualizācija 2017./2018.m.g.

Vadības ziņojums par 2018.g.

 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas attīstības plāns 2016.-2019.m.g.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2018./2019.m.g

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Darba plāns 2018./2019.m.g.